Zrealizowano wszystkie wnioski na usunięcie azbestu

Ponad 101 ton wyrobów zawierających azbest udało się zebrać i unieszkodliwić z terenu miasta Tarnobrzega.

W tym roku udało się zrealizować wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców. 

– To była pierwsza, zorganizowana i profesjonalna akcja usuwania azbestu z domostw tarnobrzeżan. Zebraliśmy aż 101,6 ton materiałów zawierających ten szkodliwy dla zdrowia surowiec. Była to pierwsza, ale nie ostatnia taka akcja. Powtórzymy ją w przyszłym roku, aby definitywnie rozwiązać ten problem. Problem, który był odkładany przez lata ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

W ramach realizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tarnobrzega na lata 2012 ? 2032, w tym roku zebrano z terenu naszego miasta 101,606 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest, w tym 31,45 Mg (ton) pochodzących z demontażu.

Usunięty w ramach zadania azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów w Dobrowie, prowadzonym przez firmę ?Środowisko i Innowacje? Sp. z o.o.

Info: UM.