Rusza ?Lokalny monitoring wolności mediów?.

W środę, 16 stycznia 2013 r., została oficjalnie uruchomiona platforma blogerska ? www.wolnoscmediow.org, utworzona w ramach projektu realizowanego przez program ?Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce? Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Platforma ma służyć wzmocnieniu mediów lokalnych. 16 blogerów obserwuje wolność słowa w prasie lokalnej w każdym województwie w Polsce.

 ?Pomysł na utworzenie platformy zrodził się na podstawie dotychczasowych doświadczeń Obserwatorium? ? mówi Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka HFPC. ?Prawdziwa walka o swobodę wypowiedzi w Polsce rozgrywa się właśnie na poziomie lokalnych redakcji. Media lokalne nie posiadają silnego zaplecza organizacyjnego, finansowego i wsparcia prawnego, jakim dysponują media o zasięgu ogólnopolskim? ? tłumaczy Dominika Bychawska-Siniarska.
W związku z tym, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, przy wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zdecydowała o uruchomieniu monitoringu wolności mediów na poziomie lokalnym. W projekcie bierze udział 16 blogerów wolontariuszy ? po jednym z każdego województwa. Ich głównym zadaniem jest monitorowanie zagrożeń dla wolności mediów lokalnych w swoich regionach. 

?Na blogach nasi wolontariusze będą relacjonowali wszelkie incydenty utrudniające pracę lokalnym dziennikarzom, m.in. konflikty z władzami lokalnymi, procesy sądowe, wszelkie ograniczenia w dostępie do informacji ważnych z punktu widzenia interesu społecznego oraz utrudnienia w przekazywaniu tych informacji miejscowej społeczności.? ? mówi Dorota Głowacka, koordynatorka projektu.

Blogerzy będą rozwijać kontakty z lokalnymi dziennikarzami oraz reagować na niepokojące sygnały, które za pośrednictwem platformy będą mogli zgłaszać jej czytelnicy. Blogerzy będą także na bieżąco oceniać monitorowane wydarzenia i tworzyć na tej podstawie interaktywną mapę zagrożeń dla wolności mediów.

Blogerzy, którzy biorą udział w projekcie zostali wyselekcjonowani spośród osób posiadających doświadczenia monitoringowe i przeszli specjalne szkolenie w HFPC. Pochodzą z całej Polski, są w różnym wieku, mają różne doświadczenie życiowe. Łączy je chęć do działania na rzecz lokalnej społeczności i zaangażowanie w ochronę wolności słowa.

Blogerzy będą na co dzień współpracowali z zespołem ?Obserwatorium?, który zapewnia im wsparcie merytoryczne i w razie potrzeby pomoc prawną w wybranych sprawach. Platforma ma stanowić źródło wiedzy o kondycji mediów lokalnych.

Platforma blogerska jest elementem projektu realizowanego przez HFPC pt. ?Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych?. Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Blog z terenu Podkarpacia prowadzi Mateusz Urbaniak z Baranowa Sandomierskiego.

Mateusz Urbaniak
Student Ratownictwa Medycznego, a także b. wolontariusz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Publikuje na portalu Wiadomości24.pl, a jego artykuły zostały dwukrotnie nominowane do nagrody Dziennikarza Roku. Jego teksty ukazywały się także w „Polska The Times” oraz na portalach: Naszemiasto.pl – Rzeszów i nowadeba.com.pl. Przy współpracy z lokalnymi władzami zorganizował imprezę charytatywną „Rozalin Powodzianom”. Pełnił także rolę rzecznika prasowego podczas finału WOŚP w Nowej Dębie. – Moim mottem życiowym są słowa laureata Nagrody Nobla, pisarza i filozofa francuskiego Henriego Bergsona „Myśli, jak człowiek, który działa, działaj, jak człowiek, który myśli.” ? napisał w swoim profilu.

Blog: http://wolnoscmediow.org/podkarpackie