Dyżur konsultanta PK KSU w tarnobrzeskim UM

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, zaprasza na kolejny dyżur Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się 30-01-2013 r. w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. M.Dąbrowskiej 15, w sali Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-14), Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat m.in.: zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z różnych źródeł.

Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU, poza bezpłatnymi informacjami nt. aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje również:

? usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
? usługi doradcze (asysta) w prowadzeniu działalności gospodarczej

Nasi Konsultanci pomogą m.in.: przygotować wniosek o dotację na podjęcie działalności gospodarczej do Powiatowego Urzędu Pracy, opracować biznes plan do banku lub funduszu pożyczkowego, przygotować analizę finansową planowanego przedsięwzięcia.

Info: MARR.