Trwają prace nad Strategią rozwoju Tarnobrzega

Dziś spotkaniem w Urzędzie Miasta rozpoczęły się prace nad nową ?Strategią rozwoju miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020?. W pierwszym spotkaniu wspólnie z Prezydentem Tarnobrzega uczestniczyli radni, przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta, TARR, TIP-H, ARP SA o/ w Tarnobrzegu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Spotkanie miało charakter szkoleniowo-informacyjny. Zaprezentowano podczas niego narzędzia, którymi będą się posługiwać zespoły robocze pracujące przy sporządzaniu dokumentu. Przedstawiono również plan dokumentu oraz harmonogram prac, który przewiduje, że nowa Strategia powinna być gotowa do końca maja 2013 roku.  

Następne spotkania będą odbywać się w ramach 4 zespołów roboczych, w następujących obszarach tematycznych:

1. Infrastruktura techniczna
2. Aktywność gospodarcza/przedsiębiorczość
3. Kapitał ludzki i społeczny
4. Środowisko i energetyka.

Zadaniem zespołów roboczych będzie określenie celów poszczególnych obszarów, jak również kierunków działań.
Aktualnie obowiązująca Strategia rozwoju miasta Tarnobrzega na lata 2007-2013 została opracowana w 1997 roku i zaktualizowana w 2006 roku.

– Opracowanie nowej strategii jest konieczne chociażby z powodu przystąpienia przez Samorząd Województwa do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2020 r. czy opracowania Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który będzie podstawą do przygotowania dokumentów programowych dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Musimy wpisać potrzeby rozwojowe Tarnobrzega w kierunki finansowania zadań ze środków unijnych w nowej perspektywie ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Info/fot. UM