Dyskusja o nowych zasadach gospodarki odpadami

O rozwiązaniach i zmianach w kwestii gospodarki odpadami komunalnymi dyskutowano dzisiaj na konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnobrzega w Zamku Dzikowskim.

– Stając się krajem członkowskim Unii Europejskiej mieliśmy świadomość, że kwestia właściwej gospodarki odpadami komunalnymi spadnie na nas wszystkich. Dzisiaj, przy obecnie obowiązującym prawie, znowelizowanej ustawie przez polski parlament, my samorządowcy musimy sprostać wyzwaniu i wprowadzić w życie te nowości – mówił Prezydent Norbert Mastalerz.

– Dzisiejsza konferencja ma służyć polityce informacyjnej – dodaje Prezydent. – Jest to pierwszy krok i zapewniam, że nie ostatni, jaki tarnobrzeski samorząd czyni w kwestii informacyjnej w stosunku do mieszkańców. Ponadto, poza dzisiejszym spotkaniem, planujemy od marca za pomocą ?Merkuriusza Tarnobrzeskiego? dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, by dokładnie wyjaśnić wszystkie zmiany, poinformować o obowiązkach. Wydanie gazety poświęcone gospodarce odpadami komunalnymi otrzymają również wszystkie tarnobrzeskie instytucje ? dodaje Prezydent Mastalerz.

Podczas konferencji o wojewódzkim planie gospodarki odpadami mówił Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego – Andrzej Kulig, natomiast o nowym systemie, a także o zadaniach i obowiązkach gmin mówiła Anna Kisała-Panek – Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Jolanta Hyla, Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega, przedstawiła Regulamin utrzymania czystości i porządku w Tarnobrzegu. O systemie opłat za odbiór odpadów komunalnych opowiedział Krzysztof Walczyk, Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów UM Tarnobrzega.

Uczestnicy mogli również wziąć udział w dyskusji i zadawać pytania, na które odpowiadali mecenasi: Małgorzata Brzóska i Tomasz Srokosz, którzy przedstawili także kwestię wymagań stawianych przedsiębiorcom w sektorze gospodarki odpadami w nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także o przetargach organizowanych przez gminy.

Info: UM, Fot. Dariusz Bajor