Kolejne dotacje dla NGO przyznane

Ponad 100 tys. zł otrzymało dziewięć organizacji pozarządowych, które będą realizowały zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej. Dzięki temu możliwa będzie realizacja jedenastu projektów. 
Właśnie rozstrzygnięto kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych, tym razem z zakresu pomocy społecznej.

Swoje oferty złożyło dziewięć organizacji. Tylko jedna nie otrzymała dofinansowania na realizację dwóch projektów.
Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie znalazło się m. in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, które realizować będzie zadanie pn. ?Wczesna interwencja szansą dla rozwoju dziecka?, Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna dłoń”, które chce przygotować dwa projekty ?Amazonko – dąż do sprawności? i ?Wspierajmy się i bądźmy razem? oraz Tarnobrzeski Bank Żywności, Caritas Diecezji Sandomierskiej. Dofinansowanie otrzymał także Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu z projektem ?Integracja środowiska seniorów przez aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną?, a także Stowarzyszenie ESTEKA, które przygotowało projekt ?Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach hipoterapeutycznych?, jak również Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet z projektem ?Tarnobrzeg – 16 dni przeciwko przemocy? i Polski Czerwony Krzyż w Tarnobrzegu – ?Pomóż nam pomagać? oraz Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” ? ?Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów?.

– Pomoc społeczna jest trudnym zagadnieniem. Niestety cały czas rośnie liczba osób i całych rodzin, które korzystają z tej pomocy. Dlatego organizacje pozarządowe, które podejmują się realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zawsze mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie ze strony samorządu ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.