Słoneczna energia z miejskich budynków

Czternaście budynków użyteczności publicznej zostanie wyposażonych w systemy fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną przeznaczoną na własne potrzeby. Na realizację tej inwestycji samorząd tarnobrzeski otrzyma ponad 1,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

– Jest to pierwsza taka nasza inwestycja, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. Staramy się pozyskiwać dodatkowe fundusze nie tylko na inwestycje w infrastrukturę drogową, ale także na nowatorskie rozwiązania. Tego typu systemy przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Dlatego z pewnością będzie to bardzo ważna dla nas inwestycja ? mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Systemy fotowoltaiczne obejmować będą zarówno ogniwa wytwarzające energię elektryczną, jak również inwertery dostosowujące parametry wytworzonej energii i synchronizujące je z zainstalowaną siecią odbiorczą poszczególnych obiektów. Ponadto, systemy te będą zawierały elementy sterujące wyłączające produkcję w czasie, gdy energia nie będzie odbierana oraz zabezpieczające przed możliwością powstania zagrożenia wynikającego z tego, że układ energetyczny danego obiektu będzie podłączony jednocześnie do dwóch źródeł zasilania. W systemy fotowoltaiczne wyposażone zostaną:

1.Gimnazjum nr 3; ul. Dekutowskiego 17
2.Szkoła Podstawowa nr 4; ul. Wyspiańskiego 10
3.Szkoła Podstawowa nr 9; ul. Wiejska 4
4.Liceum Ogólnokształcące; ul. Jachowicza 13
5.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2; ul. Sandomierska 27
6.Gimnazjum nr 1; ul. Jachowicza 4
7.Gimnazjum nr 2; ul. Kopernika 18
8.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3; ul. Świętej Barbary1B
9.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1; ul. Kopernika 49
10.Zespół Szkół ?Górnik?; ul. Kopernika 1
11.Centrum Kształcenia Praktycznego; ul. Kopernika 5
12.Szkoła Podstawowa nr 3; ul. Kochanowskiego 1
13.Szkoła Podstawowa nr 10; ul. M. Dąbrowskiej 10
14.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; ul. Niepodległości 2
Czas realizacji inwestycji: 2013-2014
Wartość zadania: 1 699 994,07 zł
Wartość dofinansowania: 1 444 994,94 zł (85%)

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

Info: UM.