Konferencja „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu serdecznie zaprasza bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczycieli (w tym informatyków), dyrektorów szkół i bibliotek oraz przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących placówki na konferencję 20 marca br.  „Cyfrowa szkoła ? czyli jaka??

 Program konferencji
10.00 ? 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 -12.00 Cyfrowa szkoła czyli jaka?
12.00 -12.15 Przerwa
12.15-13.15 Jak przygotować artykuł lub komunikat na potrzeby internetu
lub czasopisma?
13.15-14.00 Przerwa kawowa połączona ze zwiedzaniem stanowisk sponsorskich
14.00-15.00 Za i przed kamerą ? jak filmować, zadawać pytania i jak występować?
15.00 Zakończenie konferencji, losowanie upominków

PRELEGENCI:
Janusz S. Wierzbicki

Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli na kursach doskonalących, warsztatach metodycznych oraz studium podyplomowym informatyki prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w roku 2007 oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w
roku 2011.
Maciej Kułak
Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, dziennikarzem oświatowym.Aktualnie jest dyrektorem wydawnictwa Benild wydającego magazyn ?EduFakty – Uczę Nowocześnie?. W 2010 roku został wyróżniony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką
specjalną ?Przyjaciel Dziecka?.
Bartosz Krzyżaniak
Ukończył dziennikarstwo na UW oraz podyplomowe studia ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz NBP. Jest laureatem Nagrody Ostrego Pióra przyznanej przez Business Centre Club za propagowanie w pracy zawodowej zasad przedsiębiorczości, wspieranie idei wolnego
rynku i szerzenie edukacji ekonomicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
http://tarnobrzeg.pbw.org.pl/images/stories/Konf_www.pdf