Wizyta Ministra Sprawiedliwości w Tarnobrzegu

W najbliższy poniedziałek tj. 25.03.2013 r., w Tarnobrzegu gościć będzie Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Minister przyjeżdża do Tarnobrzega na zaproszenie Mirosława Pluty, Posła na Sejm RP oraz Roberta Pelewicza, Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

HARMONOGRAM WIZYTY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI JAROSŁAWA GOWINA W DNIU 25.III.2013 r.

9.30 Przyjazd Pana Ministra do budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i powitanie przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Śnigórskiego oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Roberta Pelewicza;

10.00- 11.30 Otwarcie i udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Okręgu w Tarnobrzegu oraz wygłoszenie przemówienia;

11.45- 13.00 Spotkanie z pracownikami sądów obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;

13.00 ? 13.30 Konferencja prasowa. Tematem konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości będą wszystkie aktualne problemy dotyczące sądownictwa powszechnego.

13.30 Obiad w siedzibie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;

14 .45 Spotkanie z Jego Ekscelencją Ks. bp dr Krzysztofem Nitkiewiczem w Sandomierzu.

Info: Biuro Poselskie Posła Mirosława Pluty