Spotkanie w sprawie kluczowych projektów

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja zdegradowanych obszarów – takie są dwie najważniejsze propozycje samorządowców z tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Tarnobrzega. 
W nowej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego Tarnobrzeg został uznany jako tzw. biegun wzrostu.

  W skład tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Tarnobrzega weszły okoliczne gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce i Grębów. I to właśnie ich przedstawiciele rozmawiali dzisiaj w Tarnobrzegu o wstępnych wspólnych propozycjach projektów kluczowych, które mają szansę na wysokie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. 

Samorządowcy zaproponowali dwa wspólne zadania:

– Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych umożliwiających dojazd do Jeziora Tarnobrzeskiego, rewitalizację terenów rekreacyjnych oraz wspólną promocję

– Przywracanie funkcji społeczno- gospodarczych obszarów zdegradowanych, m.in. poprzez modernizację zasobów komunalnych gmin oraz realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

– Nowa perspektywa unijna, to duże wyzwanie i duża szansa dla naszych gmin. Robimy i zrobimy wszystko, aby ją wykorzystać ? mówi Marta Kamysz – Turbak, sekretarz UM Tarnobrzega, która pełniła rolę gospodyni dzisiejszego spotkania samorządowców.

Info: UM.