Ruszają remonty boisk w Sobowie i Wielowsi

Ponad 616 tys. zł pochłonie odbudowa dwóch boisk sportowych na osiedlach Sobów i Wielowieś po powodzi, jaka miała miejsce w 2010 roku.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013.

– Wiem, że mieszkańcy osiedla Sobów, jak i Wielowieś czekają na remont boisk. Nikt jednak nie siedział z założonymi rękami. Przez cały czas zabiegaliśmy o jak największe dofinansowanie na realizację tych inwestycji. Były to oczywiście działania czasochłonne, ponieważ inaczej się nie da. Procedur nikt nie przeskoczy. Ale co najważniejsze, nasze działania zakończyły się sukcesem, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% – mówi Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz.

Zakres przedmiotowy zaplanowanych w Sobowie prac, zgodnie z projektem, obejmuje: odbudowę boiska w ogrodzenia wys. 150 cm z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych, wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych, remont istniejących trybun, remont istniejącej wiaty koncertowej, wykonanie chodników z kostki brukowej, a także odbudowę budynku szatni, toalet oraz budynku szatniowo-gospodarczego. Wartość tej inwestycji po przetargu wynosi 298.767zł. Wykonawcą prac będzie tarnobrzeska Firma Budowlana MAX-BUD. 

Odbudowane zostanie także boisko piłkarskie na osiedlu Wielowieś, które również zostało doszczętnie zniszczone podczas powodzi przed trzema laty. Tutaj zakres zaplanowanych prac obejmuje odbudowę boiska i ogrodzenia wraz ze stalową bramą i furtką, boksów dla zawodników rezerwowych, remont istniejących trybun, bramek, a także budynków zaplecza, czyli toalet i szatni, a także ułożenie chodnika z kostki brukowej. Także i w tym przypadku, przetarg na realizację tej inwestycji wygrała tarnobrzeska firma MAX-BUD za kwotę 318.127zł. 

Termin realizacji w przypadku obydwu inwestycji podzielono na dwa etapy. Remont i odbudowa boiska, trybun, rozbiórka i odbudowa ogrodzenia i boksów ma być wykonana do 12.12.2013r. Natomiast remont i odbudowa budynków zaplecza potrwa do 23.05.2014.
Odbudowy obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg realizowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013 ? oś priorytetowa RPPK.05.00.00 ? 5. Infrastruktura publiczna. Oba zadania dofinansowane są na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Info: UM.