Podwójne świętowanie rocznic

Oświadczenie Zarządu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu z dnia 11 września 2013 r.
W związku z pojawiającymi się ostatnio w mediach lokalnych zarzutami o organizowaniu podwójnych obchodów świąt państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych Zarząd Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu postanowił zająć stanowisko w tej sprawie.

Zdaniem Zarządu PiS obowiązkiem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, bez względu czy urząd ten sprawuje Pan Norbert Mastalerz czy byłaby to inna osoba, jest publiczne organizowanie obchodów świąt państwowych oraz rocznic najważniejszych wydarzeń historycznych, z odpowiednio wczesnym poinformowaniem o tym mieszkańców miasta (min. 7 dni).

W związku z tym, że takie sytuacje nie miały do tej pory miejsca Prawo i
Sprawiedliwość podejmowało własne działania w celu organizacji różnych uroczystości, uważając to za swój obowiązek. Przykładem braku inicjatywy ze strony Pana Prezydenta była choćby rocznica Powstania Warszawskiego, kiedy władze miasta nie informowały mieszkańców o organizowanych przez siebie uroczystościach, postanawiając uczcić tę rocznicę samemu w godzinach wczesno popołudniowych a nie jak jest to przyjęte w całym kraju o godzinie W (o czym po fakcie poinformowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg). Podobna sytuacja miała miejsce 15 sierpnia ? Święto Wojska Polskiego i 1 września ? rocznica wybuchu II wojny świtowej, kiedy władze miasta nie informowany o planowanych obchodach lub zrobiły to zaledwie parę dni wcześniej.

Zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych każdy poza organami państwa, organami samorządu terytorialnego, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, chcąc zorganizować tego typu uroczystości musi odpowiednio wcześnie poinformować o tym przedsięwzięciu urząd gminy oraz uzyskać odpowiedni identyfikator organizatora, co wymaga określonego czasu. 
Jeżeli władze miasta odpowiednio wcześnie (min. 7 dni) będą informować publicznie o organizowanych uroczystościach państwowych, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie organizowało osobnych uroczystości lecz weźmie udział w obchodach razem ze wszystkimi mieszkańcami Tarnobrzega.

W sytuacji kiedy władze miasta nie będą organizowały tego typu uroczystości lub o organizacji nie będą informowały mieszkańców odpowiednio wcześnie, Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmowało inicjatywy związane z organizacją obchodów świąt państwowych, upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych, czy uczczeniem bohaterów poległych w walce za Ojczyznę zapraszając jak zawsze, bez wyjątku wszystkich mieszkańców Tarnobrzega.

Przewodniczący Zarządu 
Komitetu PiS w Tarnobrzegu
Kamil Kalinka