Stanowisko tarnobrzeskiego PiS w sprawie Karty Dużej Rodziny

Zamieszczam w całości nadesłane z tarnobrzeskiego PiSu stanowisko w sprawie Karty Dużej Rodziny i prac nad jej przyjęciem.

Stanowisko Zarządu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu w sprawie decyzji podjętej przez Radę Miasta dotyczącej wprowadzenia programu ?Karta Dużej Rodziny 3+? na terenie miasta Tarnobrzega.

Po kilku tygodniach pracy specjalnego Zespołu powołanego przez Przewodniczącego Rady Miasta ? Dariusza Kołka na podstawie decyzji z dnia 1 października 2013 r. powstał ostateczny projekt programu ?Karta Dużej Rodziny 3+? wprowadzający następujące udogodnienia dla rodzin wielodzietnych:

1. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.

2. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu na wystawy i imprezy organizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

3. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu na imprezy organizowane przez Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu.

4. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu do kina Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu.

5. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny na organizowane przez Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

6. Ulgi w wysokości 60% od obowiązującej ceny dotyczące zakupu biletów miesięcznych na przejazdy komunikacją miejską w Tarnobrzegu.

7. Ulgi w wysokości 50% dotyczące zakupu biletów jednorazowych na przejazdy komunikacją miejską w Tarnobrzegu, z mocą obowiązującą od dnia realizacji nowego kontraktu na świadczenie usług komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu.

8. Bezpłatnego korzystania z wjazdu samochodem osobowym na tereny rekreacyjne zlokalizowane przy Jeziorze Tarnobrzeskim.

9. Możliwości bezpłatnego korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz nieodpłatnego wydania karty bibliotecznej osobom, które utraciły wcześniej wydane karty.

10. Dopłaty do stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wysokość dopłat zostanie określona na podstawie odrębnej uchwały.

W dniu 7 listopada 2013r. Zespół przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta Tarnobrzega projekty uchwał wraz z wnioskiem o wprowadzenie ich pod obrady najbliższej sesji rady. Wynikiem prac Zespołu były dwa projekty uchwał dotyczące wspierania rodzin wielodzietnych. Pierwszy dotyczył wprowadzenia programu ?Karta Dużej Rodziny 3+? na terenie miasta Tarnobrzega, drugi o dopłatach do stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi był uzupełnieniem tego pierwszego projektu. W dniu 14 listopada br. na Komisji Głównej Przewodniczący Rady Pan Dariusz Kołek nie wprowadził wymienionych wyżej projektów uchwał do porządku obrad sesji Rady Miasta zwołanej na dzień 28 listopada 2013 r. pomimo wystarczającego czasu (7 dni) na zwołanie Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska, która powinna ostatecznie zaopiniować propozycje Zespołu. Dlaczego Pan Przewodniczący Kołek zaniedbał swoich obowiązków wynikiem czego było niewprowadzenie gotowych już projektów uchwał pod obrady zgodnie z normalnym trybem procedowania, mimo licznych obietnic składanych publicznie? Odpowiedź nasuwa się sama po przyjrzeniu się wynikom głosowań nad uchwałami.

W zaistniałej sytuacji, jedynym sposobem, aby projekty uchwał mogły trafić pod obrady sesji było zebranie minimum 8 podpisów radnych w celu wprowadzenia ich w trybie nagłym do porządku. Tylko dzięki zaangażowaniu radnego Józefa Motyki udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów i tylko dzięki temu projekty uchwał mogły być rozpatrywane na sesji Rady Miasta.

Ostatecznie pod wprowadzeniem na sesję w trybie nagłym projektów uchwał: w sprawie przyjęcia programu ?Karta Dużej Rodziny 3+? oraz w sprawie dopłat do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podpisali się następujący radni: Józef Motyka, Tomasz Lenard, Waldemar Stępak, Roland Rudnicki, Andrzej Wójtowicz, Tadeusz Zych, Tadeusz Gospodarczyk, Jan Dziubiński, Stanisław Uziel, Marian Kołodziej. W głosowaniu nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie dopłat do ?śmieci? (uchwały, pod którą wcześniej większość radnych złożyło swój podpis o wprowadzenie do porządku obrad) ?za? głosowali: Józef Motyka, Roland Rudnicki, Tadeusz Gospodarczyk, Jan Dziubiński, Stanisław Uziel, Marian Kołodziej. Za wprowadzeniem pod obrady projektu uchwały o dopłatach śmieciowych, mimo wcześniejszego złożenia podpisu pod nią nie zagłosował radny Waldemar Stępak. Ostatecznie, decyzją radnych (Dariusza Kołka, Włodzimierza Trybuły, Waldemara Stępaka, Wacława Golika, Waldemara Szwedo, Tadeusza Sęka i Stanisława Banaszaka) projekt nie trafił pod obrady sesji, co w konsekwencji oznaczało brak możliwości debatowania nad zastosowaniem dopłat do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych.

Niechęć ze strony radnych Platformy Obywatelskiej: Dariusza Kołka, Wacława Golika Sławomira Partyki, Waldemara Szwedo w sprawie wsparcia rodzin wielodzietnych nie szokuje tak bardzo ? można się było tego spodziewać. Natomiast głosowanie radnych, którzy zostali wybrani z listy Tarnobrzeskiego Porozumienia Prawicy: Waldemara Stępaka i Włodzimierza Trybuły szokuje podwójnie. Po pierwsze radni wcześniej podpisali się pod projektami uchwał o wprowadzenie do programu sesji, a później zagłosowali za ich odrzuceniem! Tym samym nie dopuszczając nawet do debaty o dopłatach do ?śmieci?! Po drugie szokującym wydaje się być brak troski o los rodzin wielodzietnych w Tarnobrzegu radnych mających się za prawicowych!

Czyje interesy reprezentowali wyżej wymienieni radni można się tylko domyślać. Na pewno nie były to interesy tarnobrzeskich rodzin, dla których to wsparcie było bardzo istotne.

W trakcie dalszej debaty nad projektem ?Karta Dużej Rodziny 3+? ze strony radnych PO padły kolejne wnioski o okrojenie programu dla rodzin wielodzietnych.
Z projektu, na wniosek Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska radnego Wacława Golika usunięto między innymi ulgi na bilety komunikacji miejskiej. Radny Platformy Obywatelskiej Sławomir Partyka domagał się nawet usunięcia możliwości bezpłatnego korzystania z wjazdu samochodem osobowym na tereny rekreacyjne zlokalizowane przy Jeziorze Tarnobrzeskim. Nie podobał mu się także zapis o możliwości późniejszego wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na szczęście w tym przypadku większość radnych odrzuciła wnioski radnego Partyki.

Ostatecznie program ?Karta Dużej Rodziny 3+? został przyjęty w następującym kształcie:

1. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.

2. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu na wystawy i imprezy organizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

3. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu na imprezy organizowane przez Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu.

4. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny przy zakupie biletu wstępu do kina Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu.

5. Ulgi w wysokości 50% od obowiązującej ceny na organizowane przez Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

6. Ulgi w wysokości 60% od obowiązującej ceny dotyczącej zakupu biletów miesięcznych na przejazdy komunikacją miejską w Tarnobrzegu.

7. Ulgi w wysokości 50% dotyczące zakupu biletów jednorazowych na przejazdy komunikacją miejską w Tarnobrzegu, z mocą obowiązującą od dnia realizacji nowego kontraktu na świadczenie usług komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu.

8. Bezpłatnego korzystania z wjazdu samochodem osobowym na tereny rekreacyjne zlokalizowane przy Jeziorze Tarnobrzeskim.

9. Możliwości bezpłatnego korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz nieodpłatnego wydania karty bibliotecznej osobom, które utraciły wcześniej wydane karty.

10. Dopłaty do stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wysokość dopłat zostanie określona na podstawie odrębnej uchwały. ? punkt pozostał w programie jednak odrzucono projekt uchwały wprowadzający dopłaty.

Decyzją radnych: rządzącej koalicji Platformy Obywatelskiej i Tarnobrzeskiej Lewicy oraz Włodzimierza Trybuły i Waldemara Stępaka z programu ?Karta Dużej Rodziny 3+? zniknęły najważniejsze postulaty stanowiące realne wsparcie rodzin wielodzietnych.

W zaistniałej sytuacji można sobie zadać tylko pytanie: komu obecni decydenci Tarnobrzega są w stanie pomóc, jeżeli nie byli chętni w godny sposób wesprzeć 300 rodzin wielodzietnych? Jak się do tego mają wspaniałe obietnice wyborcze Norberta Mastalerza z 2010 roku, który był również za odrzuceniem dopłat do ?śmieci? i zniżek na bilety komunikacji miejskiej?

Panu Prezydentowi oraz niektórym Panom Radnym obiecujemy, że Prawo i Sprawiedliwość przypomni o tym i o wielu innych sprawach mieszkańcom Tarnobrzega w przyszłorocznej kampanii samorządowej.

Przewodniczący Zarządu Komitetu
Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu
Kamil Kalinka