Mamy budżet na rok 2014

Siedemnastoma głosami ?za? i dwoma ?przeciw? Rada Miasta przyjęła budżet Tarnobrzega na rok 2014. ? Swój trzeci, autorski budżet nazwę identycznie, jak dwa poprzednie. Czyli budżetem: trudnym, ale prorozwojowym. Optymalnym w obecnej sytuacji finansowej naszego samorządu ? komentuje Prezydent Norbert Mastalerz.

Przedstawiając Radzie swój trzeci, autorski budżet Prezydent wyjaśnił, że budżet jest trudny, bo miasto nadal znajduje w dołku finansowym. Potrzeby są wielkie, możliwości finansowe znacznie mniejsze.

– Od pierwszego dnia prezydentury robię wszystko, aby poprawić sytuację finansową miasta. Na wiele sposobów, jak: poszukiwania inwestorów, bardzo skuteczna sprzedaż terenów należących do miasta pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe, ujednolicenie i urynkowienie czynszów w naszych zasobach komunalnych, skuteczne egzekwowanie podatków i wszelkich innych należności wobec miasta. Wreszcie, wyprowadzamy nasze miasto z dołka finansowego poprzez wykorzystywanie dosłownie każdej okazji na dodatkowe złotówki ? tłumaczy Prezydent.

Największym sukcesem w tej materii było to, że dwuletnie zabiegi o zwiększenie dofinansowania aż o 11 mln zł największej inwestycji miejskiej, czyli modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 871. W mijającym roku duże pieniądze, bo idące w miliony złotych pozyskaliśmy także poprzez dokończenie dwóch nieudanych prywatyzacji sprzed lat, czyli PEC-u i MKS. Faktem jest również to, że wydatki budżetowe również rosną, szczególnie na wciąż niezreformowaną oświatę. Zmniejszające się kwoty subwencji musimy pokrywać z własnych środków. 

– Na bezbolesne i błyskawiczne uzdrowienie budżetu miasta bez podjęcia trudnych, acz koniecznych decyzji nie mamy co liczyć. Bowiem w finansach cudów nie ma. Żeby wyjść na prostą: trzeba nie tylko zwiększać wpływy, ale też ciąć wydatki ? dodaje Skarbnik Maria Nabrzeska.

Planowane dochody miasta w przyszłym roku wyniosą 213.797.133zł, z czego dochody bieżące to 181.353.780zł, a dochody majątkowe 32.443.353zł.
Natomiast wydatki będą wyższe od dochodów, bo wyniosą 218.541.969zł, z czego wydatki bieżące to 172.752.114zł, a wydatki majątkowe 45.789.855zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 4.744.836zł pokryjemy wolnymi środkami z roku 2012 w kwocie 3.846.704zł i kredytem w wysokości 898.132zł.
Dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych kredytów i pięć milionów złotych odsetek ? w takiej wysokości zobowiązania spłacimy w 2014 roku. To, w naszym realiach miasta niespełna 50-tysięcznego bardzo znaczące kwoty. 

Dobra wiadomość jest taka, że na inwestycje wydamy 45,7 mln zł, z czego dofinansowane z funduszy unijnych to 28,5 mln zł. Jest to kwota niższa niż w roku ubiegłym, co wynika z oczywistego faktu, że w roku 2013 skończyła się stara finansowa perspektywa unijna, m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i pozostałe duże programy unijne, a nowa perspektywa na lata 2014-2020 jest wciąż w fazie powstawania.

– Mimo mniejszych środków unijnych, nasz budżet, mogę śmiało nazwać także budżetem proinwestycyjnym, prorozwojowym. Bo wciąż na inwestycje przeznaczamy duży procent swoich dochodów. A w kolejnych latach powinno być znacznie lepiej, bo nasze miasto skrupulatnie przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej ? dodaje Prezydent Miasta.

Za wcześnie jest jeszcze mówić o konkretach, ale prognozy są optymistyczne. Na wstępnej liście  przedsięwzięć priorytetowych Województwa Podkarpackiego, wytypowanych przez władze województwa do sfinansowania z funduszy unijnych,  znalazły się aż cztery projekty przygotowane przez nasz samorząd. Łącznie opiewają one na kwotę 283 mln zł.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na przyszły rok to: modernizacje i przebudowy dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej nr 723 (24,8 mln zł), uzbrojenie terenów inwestycyjnych (4,1 mln zł), przebudowa stadionu (4 mln zł). 

Info: UM.