Odkomarzanie 2014

Już dziś wieczorem rozpocznie się coroczna akcja odkomarzania, która obejmie 1500 ha terenu Tarnobrzega. Za akcję zwalczania komarów miasto zapłaci w tym roku niespełna 39 tys. zł.

– Co roku staramy się toczyć walkę z komarami, chociaż jest to nierówna walka i nasze szansę są zdecydowanie mniejsze niż ?krwiopijców?. Z każdym rokiem komary uodparniają się na kolejne środki, więc walka z nimi jest tym trudniejsza ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Odkomarzanie na terenie miasta w tym roku przeprowadzi Z.U.H.P. INPEST Krzysztof Grzebyk z miejscowości Zaczernie. Usługa obejmuje przeprowadzenia zabiegów zwalczania larw komarów i zwalczania dorosłych osobników komarów, prowadzenie monitoringu odkomarzania tj. ustalanie na bieżąco terminów, ilości zabiegów oraz rodzaj i stężenie preparatów użytych do zwalczania komarów. Wykonawca zobowiązany jest także do oceny skuteczności wykonywania zabiegów zwalczania komarów.

Odkomarzanie będzie prowadzone na terenach miasta Tarnobrzega o pow. 1500 ha na wszystkich osiedlach miasta, w rejonach największego zagrożenia komarami. Koszt usługi wynosi 38 860,00 zł brutto.
Odkomarzanie przeprowadzone będzie metoda zamgławiania przy użyciu odpowiednich preparatów chemicznych wpisanych do rejestru właściwego ministra o dopuszczeniu do stosowania. Użyte środki chemiczne muszą posiadać wszelkie możliwe atesty i zezwolenia dla stosowania ich w miejscach przebywania ludzi, zwierząt, roślin.

Na pierwszy ogień komarowej walki idą osiedla Nadole, Wielowieś, Sielec, Zakrzów i Podłęże. W piątek odkomarzane będą pozostałe osiedla w tym centrum miasta, a także ogrody działkowe oraz tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Info: UM.