Modernizacja Trójki

Docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna sal gimnastycznych, remont instalacji p. poż., remont wejść i tarasów to tylko część prac jakie zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu modernizacji placówki. Koszt inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

Prezydent Tarnobrzega właśnie rozstrzygnął przetarg na realizację inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BRUK-DAR z miejscowości Czermin.

– Jest to już kolejna placówka oświatowa, w której przeprowadzamy termomodernizację. Taką inwestycję zrealizowaliśmy już przy Przedszkolu nr 3 i LO im. M. Kopernika, a także na budynku starej hali MOSiR. Liczę, że dzięki temu dostrzegalne będą oszczędności na rachunkach ?
mówi Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz.

Szczegółowy opis inwestycji obejmuje: roboty budowlane (docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, remont daszków, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacja odgromowa, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów, podjazd dla osób niepełnosprawnych, opaska wokół budynku z kostki betonowej, remont wejść i tarasów), roboty instalacyjne (wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna sal gimnastycznych, remont instalacji p. poż.) oraz roboty elektryczne (m. in. instalacja oświetlenia, układ zasilania i doposażenia istniejących rozdzielnic Nn).

Termin wykonania I etapu – instalacja c.o. – do 29.08.2014r., II etap: pozostałe roboty ? do 30.09.2014r. Wartość inwestycji, to 1619102,15zł.

Info: UM