Przeciwko przemocy i uzależnieniom

Profilaktyka poprzez teatr, muzykę i plastykę. Tarnobrzeski Dom Kultury po raz kolejny realizować będzie program, który ma na celu zapobieganiu przemocy i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. W tym roku odbędą się dwa spektakle teatralne, recital Jarka Wajka oraz konkurs plastyczny.

W tym roku w ramach akcji profilaktycznej odbędzie się kilka wydarzeń. 19 kwietnia dla młodzieży zostaną zaprezentowane dwa spektakle Teatru Kurtyna z Krakowa. Pierwszy z nich to przedstawienie ?O jeden krok za daleko?. Jest to historia znana pewnie wielu młodym ludziom, opowiadająca o trudnych relacjach pomiędzy rówieśnikami, o silnych nastolatkach, które przytłaczają innych, wykorzystują internet i smartfony do zastraszania i oczerniania innych. Jak opisują jego autorzy, spektakl jest zapisem procesu narastania patologii w środowisku szkolnym, u których źródeł leżą problemy związane z uzależnieniami od wirtualnego świata gier komputerowych, braku zrozumienia, upośledzenie w wyrażaniu emocji oraz zanik empatii.

Spektakl można będzie obejrzeć 19 kwietnia o godz. 8.30. Jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Kolejne przedstawienie pt. ?Nie jesteś sam? porusza problem uzależnień i prób rozwiązywania problemów za pomocą używek. Widz może utwierdzić się w przekonaniu, że tylko przywiązanie się do weryfikowalnych autorytetów, rozwaga i intuicyjna mądrość oraz mocne przekonanie o własnej sile pozwala uniknąć pułapek w przeżywaniu życia ?na skróty?.

Ten spektakl zostanie zaprezentowany również 19 kwietnia, o godz. 10.00. Jest on przeznaczony dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Cena biletu to 5 zł. Można je kupić lub zarezerwować w Dziale Organizacji Imprez TDK.

Szczegółowy opis spektakli znajdziecie na stronie teatru www.kurtyna.krakow.pl.

Z kolei 20 i 21 kwietnia odbędzie się recital Jarosława Wajka. Będzie to koncert połączony z programem profilaktyczno-wychowawczym dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jarek Wajk, były wokalista grup Collage, Daab, The Lizards Day i Oddział Zamknięty, który wiele lat temu wyszedł z nałogu narkomanii, opracował swój autorski program, skierowany głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ma na celu propagowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia, naukę tworzenia właściwych stosunków międzyludzkich oraz postaw życiowych, dobrych decyzji i wyborów moralnych oraz pomoc w budowaniu wiary we własną godność oraz szacunku dla siebie. Celem programu jest nie tylko promocja zdrowego trybu życia poprzez profilaktykę w dziedzinie uzależnień, ale także dostarczanie wrażeń kulturalnych i artystycznych. Cena biletu to 5 zł.

W ramach odbędzie się także VI Konkurs Plastyczny ?Stop! Przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią? skierowany do dzieci i młodzieży. Prace wykonane dowolną techniką można wysyłać do TDK do 8 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu 18 kwietnia. Najlepsze dzieła zostaną następnie zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl.
Organizatorami akcji są: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Tarnobrzeski Dom Kultury.

Program odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.