Znamy Zasłużonych Tarnobrzeżan i Ośmiu Wspaniałych

Na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej tytuły ?Zasłużony Tarnobrzeżanin? otrzymają: ks. biskup Edward Frankowski, o. Wojciech Krok OP, Bożena Kapuściak, Barbara Zych, Teresa Jajko, Paweł Gospoś i Wacław Pintal. Tytuł ?Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega? otrzyma Andrzej Jakubowicz. Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ?Zasłużony dla Kultury Polskiej? otrzymają Piotr Markut i Sylwester Łysiak.

Informacje o Zasłużonych Tarnobrzeżanach:JEGO EKSCELENCJA KS. BISKUP EDWARD FRANKOWSKIDoktor nauk społecznych, od 1992 roku Biskup Pomocniczy Diecezji Sandomierskiej, kapelan Związku NSZZ ?Solidarność?, niestrudzony propagator idei patriotyzmu, wolności człowieka, twórca etosu ?ludzi pracy?, za swą działalność represjonowany przez władze PRL. Znany z wytrwałej pracy duszpasterskiej i administracyjnej. Głównym nurtem jego pracy i działalności jest troska o rodziny.Od początku swej posługi w diecezji sandomierskiej związany z Tarnobrzegiem. Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach społecznych i religijnych naszego miasta, w uroczystościach organizowanych przez władze miasta oraz przez tarnobrzeskie instytucje, szkoły i parafie. Znany z pomocy ubogim, opuszczonym, bezdomnym, bezrobotnym, stara się być zawsze tam, gdzie jest potrzebny. Dzięki staraniom ks. biskupa Edwarda Frankowskiego powstało w Tarnobrzegu Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie świadczące tarnobrzeskim rodzinom pomoc psychologiczną, pedagogiczną, wychowawczą i prawną. Ks. biskup ogromną aktywność wykazywał, i mimo przejścia na emeryturę nadal wykazuje, na rzecz młodego pokolenia, dla którego jest wzorem i przykładem ze swą niezachwianą patriotyczną postawą, nieposzlakowaną opinią oraz konsekwencją w postępowaniu i głoszeniu prawdy. Z wnioskiem o nadanie tytułu ?Zasłużony Tarnobrzeżanin? Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu wystąpiła Akcja Katolicka w Tarnobrzegu ?w uznaniu szacunku i nieocenionych zasług dla działalności ks. biskupa na rzecz tarnobrzeskich rodzin oraz mieszkańców naszego miasta.?O. WOJCIECH KROKDominikanin, z Tarnobrzegiem związany od 2001 roku. Od samego początku posługi w Tarnobrzegu zaangażowany w pracę duszpasterską z młodzieżą, dla której stał się przewodnikiem duchowym, wychowawcą, nauczycielem i wielkim przyjacielem. Szczególnie blisko związany jest z młodzieżą harcerską. Aktywnie uczestniczy w życiu Hufca ZHP w Tarnobrzegu, jest instruktorem harcerskim ze stopniem podharcmistrza, od 2013 roku kapelan Hufca. Zawsze gotów służyć radą, pomocą i kapłańską posługą. Wśród dzieci i młodzieży stara się rozwijać postawę otwartości na drugiego człowieka i pokory oraz bezinteresownej służby człowiekowi i ojczyźnie. Inicjator i organizator charytatywnego Jarmarku Dominikańskiego ?Miasto Aniołów?. Prowadzi działający przy Hufcu Harcerski Klub Historyczny kształtujący u młodzieży postawę patriotyczną i obywatelską oraz postawę szacunku dla tradycji i ludzi ją tworzących. Z dużym zaangażowaniem współpracuje także z seniorami harcerskimi i osobami w podeszłym wieku, będąc dla nich przyjacielem, podporą i zaufanym spowiednikiem. O nadanie ojcu Wojciechowi Krokowi tytułu ?Zasłużony Tarnobrzeżanin? wystąpiła społeczność Hufca ZHP w Tarnobrzegu podkreślając we wniosku, że upoważnia ich do tego zaangażowanie o. Wojciecha w wychowanie tarnobrzeskiej młodzieży i działalność instruktorska oraz nieustanna służba drugiemu człowiekowi.BOŻENA KAPUŚCIAKDoświadczony nauczyciel, wychowawca, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu, obecnie wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega. Społecznik, od wielu lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, zaangażowana w szereg ruchów i organizacji katolickich, ale też wolontariusz Tarnobrzeskiego Banku Żywności. Zatroskana o los dzieci, szczególnie tych wymagających szczególnej uwagi, z rodzin najbiedniejszych, niewydolnych społecznie. Od wielu lat organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Założycielka świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Dzików. Inicjatorka licznych przedsięwzięć społecznych i pomocowych. Wielką empatią i szczególnymi zdolnościami organizacyjnymi wykazała się podczas powodzi w 2010 roku niosąc pomoc poszkodowanym w kataklizmie, nadzorowała też remont zniszczonego w powodzi obiektu szkolnego. Za zasługi odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem KEN, przez Prezydenta RP Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Pro Memoria.Wyróżniające Bożenę Kapuściak cechy, którym także zawdzięcza sukcesy w życiu zawodowym i społecznym, to optymizm, odpowiedzialność i operatywność.BARBARA ZYCHPielęgniarka, specjalista w zakresie opieki długoterminowej, nauczyciel zawodów medycznych, wykładowca, były doradca prezydenta miasta do spraw zdrowia, ale przede wszystkim wielki społecznik, zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym, pomysłodawca opieki długoterminowej dla seniorów, ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Z branżą medyczną, polityką społeczną i dydaktyką w pielęgniarstwie związana już do 35 lat związana. Jak sama przyznaje, jej droga zawodowa była wyborem najwłaściwszym, płynącym z serca i umysłu.Pomysłodawca i założyciel Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu, którego jest kierownikiem, z oddaniem poświęca się pracy z ludźmi potrzebującymi opieki, pielęgnacji i troski, inicjator opieki długoterminowej dla przewlekle chorych w domach, nadal dostrzega ogromną potrzebę zabezpieczenia godnego miejsca dla każdego człowieka będącego w trudnym momencie życia. Znana jako organizator wielu konferencji szkoleniowych dla środowiska medycznego oraz kampanii medycznych, profilaktycznych, akcji zdrowego stylu życia, warsztatów zdrowia, pomysłodawczyni i organizator ?Kiermaszu zdrowia i urody?. Za swe zaangażowanie uhonorowana wieloma branżowymi odznaczeniami, wyróżniana także w plebiscytach i licznych konkursach. TERESA JAJKOPedagog z wieloletnim doświadczeniem, od 15 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu. W kierowaniu szkołą wykazuje się wielką determinacją. Dzięki jej zdolnościom organizacyjnym ?siódemka? została rozbudowana, pozyskała też infrastrukturę sportową, wzbogaciła się o nowoczesny plac zabaw. Teresa Jajko jest osobą aktywną i pełną inicjatywy, podejmuje skuteczne działania w celu pozyskiwaniu dodatkowych środków rzeczowych i finansowych dla kierowanej przez siebie placówki. Szkoła włącza się w szereg akcji charytatywnych i społecznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Sama ambitnie podchodząca do swych obowiązków posiada cechy, którymi inspiruje kadrę nauczycielską do podejmowania odważnych wyzwań, skutecznie zachęca i mobilizuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Zaangażowana w sprawy uczniów, dostrzega potrzeby wszystkich wychowanków szkoły, a w szczególności tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W swoim środowisku Teresa Jajko znana jest i ceniona jako osoba niezwykle życzliwa, kompetentna, odpowiedzialna, tworząca przyjazny klimat sprzyjający dobrej pracy, ciesząca się wielkim autorytetem i uznaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.PAWEŁ GOSPOŚMuzyk, kompozytor, autor tekstów, wokalista, muzykoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, instrumentalista i wokalista popularnego zespołu muzycznego. W swojej karierze muzycznej współpracował m.in. z Andrzejem Piasecznym, Grzegorzem Turnauem, Zbigniewem Wodeckim, Jackiem Wójcickim i Hanną Banaszak. Aktywny działacz społeczny na rzecz integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych. Animator wielu imprez artystycznych, główny pomysłodawca i realizator corocznej imprezy charytatywnej ?Choinka życzeń? oraz ?Balu Charytatywnego?. Na co dzień pracuje jako nauczyciel muzyki z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, współpracuje też z Ośrodkiem w Piekoszowie. Jego szczególne walory osobowościowe i umiejętności psychoterapeutyczne sprzyjają tworzeniu klimatu wychowawczego, który działa stymulująco na emocje i zachowania dzieci. Stale poszukuje nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami adaptacyjnymi, zawsze głęboko przeświadczony o słuszności stwarzania im nowych szans rozwoju. Jego podopieczni zdobywają nagrody na licznych konkursach i przeglądach artystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Paweł Gospoś za swą bogatą działalność wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą Prezydenta Miasta Tarnobrzega, dostrzegany też przez społeczeństwo w plebiscytach. WACŁAW PINTALFotoreporter i dziennikarz ?Tygodnika Nadwiślańskiego? od samego początku jego istnienia, czyli od 1981 roku, a od roku 2015 redaktor naczelny tego tytułu i prezes wydawnictwa, które ?Tygodnik Nadwiślański? wydaje. Wacław Pintal ma to szczęście, że jego wielka pasja ? fotografia – stała się zawodem, któremu oddaje się już od 40 lat. Nim związał się z gazetą, od 1977 roku był instruktorem fotografii w Wojewódzkim, obecnie Tarnobrzeskim Domu Kultury. Społeczności Tarnobrzega znany jest jako fotograficzny kronikarz dziejów miasta i regionu. Fragmenty jego 40-letniego dorobku prezentowane były na wystawach organizowanych w TDK, jest też współautorem wielu zbiorowych wystaw fotograficznych. Autor wielu publikacji prasowych, swymi fotoreportażami zasłynął we wszystkich tygodnikach i dziennikach lokalnych, a także w ogólnopolskich tytułach prasowych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Honorowy Obywatel Tarnobrzega:ANDRZEJ JAKUBOWICZ Utytułowany tenisista stołowy, na swym koncie ma mistrzostwa Polski, Europy i Świata, znakomity szkoleniowiec, ambasador sportu. Pierwsze szlify pobierał w Klubie ?Siarka? Tarnobrzeg zdobywając indywidualne Mistrzostwo Polski Juniorów oraz dwa drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów. Podczas studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i reprezentując AZS Gdańsk wygrał finał Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma brązowy medal Mistrzostw Świata w turnieju drużynowym, Wicemistrzostwo Europy w turnieju drużynowym, brązowy medal Mistrzostw Europy, jest też dwukrotnym Akademickim Mistrzem Świata, czternastokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski w różnych kategoriach. W sumie, w trakcie swojej sportowej kariery wygrał ponad sto turniejów, będąc przy tym dwukrotnie najlepszym zawodnikiem w najwyższej lidze francuskiej pokonując takich rywali jak, m.in. zdobywcę Pucharu Świata czy byłego Mistrza Świata. Jako trener prowadził reprezentacje Libanu, Congo, Tunezji i Luksemburga. Mimo, że od lat mieszka we Francji przy każdej możliwej okazji podkreśla swój związek z Tarnobrzegiem, w którym spędził całą młodość, w którym odkrył miłość do tenisa stołowego. Mimo odległości chętnie przyjmuje zaproszenia i uczestniczy w wielu ważnych wydarzeniach odbywających się w Tarnobrzegu.Zasłużeni dla Kultury Polskiej:PIOTR MARKUTpolitolog, działacz i menedżer kultury, od 20 lat dyrektor niegdyś Wojewódzkiego, dziś Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Z tarnobrzeską placówką kultury związany od 1987 roku, nim został jej dyrektorem zaczynał jako młodszy instruktor, później kolejno ? kierownik działu, zastępca dyrektora, od 1997 roku dyrektor. Jest członkiem Rady Programowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i Członkiem Rady Naukowej Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.Tarnobrzeski Dom Kultury kierowany przez dyrektora Piotra Markuta jest wiodącą, nowoczesną, samorządową instytucją kultury na Podkarpaciu i jedną z prężniej działających w kraju. Tarnobrzeski Dom Kultury jest organizatorem wielu ciekawych imprez o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. W 1989 roku została zapoczątkowana przez dyrektora Markuta międzynarodowa wymiana młodzieży, której do dziś jest koordynatorem. Wśród znaczących przedsięwzięć kulturalnych TDK na czoło wysuwają się: Barbórkowa Drama Teatralna ? przegląd najciekawszych premier teatralnych bieżącego sezonu, Konkurs Piosenki ?Wygraj Sukces? ? największy tego typu projekt adresowany do młodych wokalistów w Polsce, Międzynarodowe Koncerty Organowe ? festiwal muzyki organowej i kameralnej organizowany w tarnobrzeskich kościołach, ale też międzynarodowe plenery wikliniarskie i malarskie, także wiele inicjatyw o charakterze lokalnym. Przez 20 lat kierowania placówką dyrektor Piotr Markut pozyskał wiele zewnętrznych środków finansowych, w tym m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był inicjatorem znaczących inwestycji, w tym remontu sali widowiskowej, utworzenia galerii wystawienniczej, cyfryzacji kina. Obecnie uczestniczy w pracach przygotowawczych do remontu i częściowej rozbudowy budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury.Za dotychczasowe osiągniecia wielokrotnie nagradzany: dwukrotny laureat nagrody Ministra Kultury, odznaczony Nagrodą Wojewody Tarnobrzeskiego, Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego, odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym medalem za długoletnią służbę, wielokrotnie wyróżniany przez Związek Chórów i Orkiestr, Związek Sybiraków, Ligę Ochrony Przyrody. W 2015 roku otrzymał tytuł ?Zasłużonego Tarnobrzeżanina?. SYLWESTER ŁYSIAKdr kulturoznawstwa, magister pedagogiki kulturalno-oświatowej, ukończył studium teatralne i podyplomowe studium kultury żywego słowa. Od 38 lat pracuje w instytucjach kultury w regionie. Droga zawodowa wiodła go od Sandomierza, przez Gorzyce, by na dobre osiąść w Tarnobrzegu. Od 1987 do chwili obecnej jest głównym instruktorem kiedyś Wojewódzkiego, dziś Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Sylwester Łysiak od 35 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi prowadząc edukację teatralną. Ma na swym koncie kilkadziesiąt przedstawień teatralnych zrealizowanych w różnych konwencjach. Uznany znawca folkloru lokalnego, opiekun wielu zespołów ludowych. Jego działalność jako teatrologa i znawcy folkloru nie ogranicza się tylko do miejsca pracy lecz ma zasięg regionalny. Chętnie konsultuje projekty teatralne i folklorystyczne realizowane przez ośrodki kultury z podkarpackiego i świętokrzyskiego. Jest uznanym autorytetem w tym zakresie i autorem książki ?Współczesny teatr ludowy. Studium wybranych zespołów z Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego?.Poza obowiązkami zawodowymi Sylwester Łysiak współpracuje z przedszkolami, warsztatami terapii zajęciowej, szkołami, Polskim Towarzystwem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym organizując i prowadząc warsztaty teatralne, familiady, festiwale twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Udziela się również w licznych organizacjach społeczno-religijnych: w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Kole Gospodyń Wiejskich, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Lidze Ochrony Przyrody, Rejonowym Duszpasterstwie Dzieci i Młodzieży oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Za swoją działalność społeczną otrzymał Brązowy i Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa, Srebrną Odznakę PTTK oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych. W 2008 roku w plebiscycie Tarnobrzeżanin Roku otrzymał zaszczytny tytuł Przyjaciel Dzieci i Młodzieży. Zarówno w pracy zawodowej, jak i działalności społecznej cechuje go profesjonalizm, sumienność, obowiązkowość i koleżeństwo. Lista Ośmiu Wspaniałych:Filip Baran Uczeń tarnobrzeskiego Gimnazjum Nr 3 im por. Józefa Sarny. Chętnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, parafii i Miasta. W szkole koledzy nazywają go ?klasowym tatą?, co odzwierciedla jego cechy, takie jak opiekuńczość, dbanie o wszystkich, stawianie dobra innych nad swoje potrzeby. Jest dobrym duchem i motorem napędowym klasy. Cechuje go pozytywne nastawienie do świata i ludzi, nienaganna kultura osobista, szacunek do starszych i rówieśników. Nie ulega nałogom. Konsekwentnie dąży do celu i pracuje nad rozwojem zarówno umysłowym, jak i duchowym.Gabriela Puzio Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu. Wolontariuszka w Szkolnym Klubie Wolontariusza. Prowadziła zajęcia z matematyki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Uczestniczyła w akcjach: ?Ołówkiem się podzielisz dziecko rozweselisz?, ?Poranek z książką w przedszkolu?, była wolontariuszem działającym na rzecz Schroniska dla Zwierząt Ogród św. Franciszka. Pełni funkcję Radnej Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega. W trakcie wykonywania swoich czynności wolontariusza wykazuje się umiejętnościami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz promuje aktywny i zdrowy tryb życia. Gabrysia wyróżnia się wysoką kulturą bycia oraz kulturą słowną.Emil Cymer Uczeń tarnobrzeskiego Gimnazjum Nr 3. Jest osobą wesołą i sympatyczną, dlatego lubią go zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Jest bardzo dobrym uczniem, awansował do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z chemii. Jego pasją jest pieczenie. Emil jest osobą o dojrzałych poglądach na świat i bardzo ciepłym podejściu do ludzi. Emanuje wewnętrznym spokojem, dobrocią, mądrością życiową niespotykaną w tak młodym wieku. Jest wolny od nałogów i promuje taki styl wśród rówieśników. Był wolontariuszem w I Tarnobrzeskim Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię, brał udział w akcji ?Biegamy i pomagamy? oraz w projekcie ?Kibic doskonały ? kodeks kibica?.Jagoda Drozd Uczennica I klasy LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Od września 2016 jest członkiem Klubu Ośmiu, w którego działalność aktywnie się angażuje. Jagoda jest wyjątkową uczennicą, szczególnie doświadczoną przez los. Od 12 roku życia zmagała się z chorobą nowotworową a mimo to ma wielkie serce dla innych. Codziennie pokazuje jak ogromną wartość ma życie ? dzięki niej sentencja ?Carpe diem? nabiera pełnego znaczenia. Jest pięknym świadectwem dla swoich rówieśników, którym potrafi mówić ile dostała i jak ważna jest pomoc, uśmiech i obecność z tymi, którzy mają niewiele czasu. Pomimo choroby jest niezwykłą w swej zwyczajności, pełną energii, pasji nastolatką. Była szczególnie zaangażowana w przygotowywania WOŚP.Grzegorz Sitek Uczeń klasy IIa LO w Zespole Szkół w Tarnobrzegu. Cechuje go wysoka kultura osobista, optymizm, kreatywność oraz chęć niesienia pomocy innym. W klasie jest lubiany za pogodną twarz, otwartość i pomysłowość. Grzegorz od wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz krzewienia kultury, patriotyzmu oraz skory do niesienia pomocy tak ludziom jak i zwierzętom. Promuje zdrowy tryb życia. Od dzieciństwa interesuje się harcerstwem. Pełni funkcję zastępowego w VI Tarnobrzeskiej Drużynie Harcerskiej ?Kalina?. Grzegorz jest człowiekiem wrażliwym na ludzką krzywdę i biedę. Od lat zajmuje się zbiórką żywności dla Banku Żywności. Wielokrotny wolontariusz WOŚP.Martyna Zimnicka Uczennica II klasy Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Ma bardzo rozległe zainteresowania m.in. harcerstwo ? jest zastępową zastępu ?Leśne Duszki?, oraz wolontariat ? wynika to z jej niezwykłej empatii, altruizmu i chęci działania w dobrej sprawie. Uczestniczyła w akcjach charytatywnych: ?Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia?, ?Bucik z czarnego brata? oraz wielu innych. Uczestniczy w realizacji projektów humanitarnych organizowanych przez UNICEF. O jej wrażliwości świadczy zaangażowanie w przedświąteczne zbiórki żywności, praca na rzecz schroniska dla psów, wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży czy WOŚP. Wiktoria Janeczko Uczennica Katolickiego LO im. Św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. W swoim postępowaniu dąży do odkrywania wartości takich jak Bóg, Honor, Ojczyzna i nie wstydzi się do tego przyznać, jest śmiała i odważna, wyznacza sobie cel i kroczy własną, przez siebie wytyczoną drogą. Jest chętna do pomocy bliźnim i znana z działalności dobroczynnej. Wiktoria to osoba empatyczna, skupiona na potrzebach innych, jej pomoc jest bezinteresowną pokorną służbą miłości wobec człowieka. Uczennica postawą swą pokazuje, że w jej życiu liczą się takie wartości jak miłość, dobroć, wiara i poświecenie. Jest osobą, która dając się innym nie oczekuje ludzkiej chwały.Aleksandra Kuroczko Uczennica III klasy Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu. Aktywnie działa w Klubie 8 Wspaniałych. Jest osobą znaną i rozpoznawaną w szkole, bo często bierze udział w szkolnych apelach i przedsięwzięciach. Najczęściej śpiewa, bo śpiew to jej pasja. Włącza się we wszystkie akcje charytatywne organizowane w szkole i poza nią. Wykorzystuje swą kreatywność do przygotowywania plakatów, zachęca do oszczędzania żywności i wody. Chętnie promuje patrona szkoły Stanisława Jachowicza czytając jego bajki i powiastki dzieciom w Miejskiej Bibliotece.Odznaczony pośmiertnie orderem Sigillum Civis Virtuti:EDWARD BUSZ (1930-2012)Urodzony 1 stycznia 1930 r. w Grębowie jako syn Katarzyny i Stanisława. W Tarnobrzegu uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Nie mając jeszcze 18 lat, wstąpił do antykomunistycznej organizacji pod nazwą Młodzieżowy Ruch Oporu, a w styczniu 1948 roku został zaprzysiężony.W tym czasie większość dorastającej młodzieży należącej do MRO należała do Związku Harcerstwa Polskiego, w łonie którego dawała upust swym patriotycznym marzeniom o wolności i Polsce Niepodległej.Szczególnie bliskie były dla nich akcje i działalność majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i szefa dywersji Tarnobrzeskiego Obwodu Armii Krajowej porucznika Kazimierza Bogacza „Bławata”.Wzmagający się terror stalinowski – niszczenie polskości, walka z religią, inteligencją i wszelkimi przejawami patriotyzmu, stał się powodem zaangażowania tejże młodzieży w walkę z narzuconym Polakom systemem komunistycznym.Zbierano i kupowano broń, wydawano pismo i kolportowano ulotki. Jesienią 1949 roku w czasie spotkania członków MRO w lasku miechocińskim doszło do obławy zorganizowanej przez UB w wyniku zdrady jednego z członków MRO.Edward Busz trzymał wówczas w dłoni granat i gdy go odbezpieczał, strzał UBeka spowodował eksplozję granatu, powodując utratę prawej dłoni.Operację ciężko rannego przeprowadził w tarnobrzeskim szpitalu doktor Ferdynand Rusinowski. Po operacji Edward Busz został przewieziony do Rzeszowa, gdzie odbył się proces pokazowy, skazujący go na 13 lat więzienia. Później trafił do Przemyśla i Wronek. W maju 1957 roku kiedy przyszła tzw. „odwilż” odzyskał wolność.Po zachłyśnięciu się wolnością przyszła zwykła, szara rzeczywistość i piętrzące się problemy. Ze względu na swoją organizacyjną przeszłość nigdzie nie mógł znaleźć pracy. Spotkał jednak na swej drodze dobrych ludzi. Ówczesny prezes Spółdzielni Spożywców w Tarnobrzegu, pan Adam Trojnar przyjął go do pracy, za co został ukarany naganą przez Zarząd Spółdzielni w Rzeszowie.Pracując w Spółdzielni Spożywców w Tarnobrzegu zdał maturę, a później ukończył studia z ekonomii i przez długie lata pracował jako kierownik Spółdzielczego Domu Handlowego w Tarnobrzegu, skąd przeszedł na emeryturę w 1995 roku. Pełnił ważne funkcje w zarządzie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – koła w Tarnobrzegu. Nigdy nie czuł się bohaterem. Był niezwykle skromnym, nie lubił opowiadać ani o swoich przebytych cierpieniach, ani o sukcesach.Z pokorą przyjmował wręczane mu ordery, medale czy wyróżnienia.Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Za Wolność i Niepodległość, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem WiN, Krzyżem Represjonowanych za Walkę o Polskę Wolną i Sprawiedliwą i tym ostatnio otrzymanym w 2010 roku „Zasłużony dla Tarnobrzega czuł się niezwykle wyróżnionym.Odszedł cicho i spokojnie 4 kwietnia 2012 roku.Info: UM