Kolejne inwestycje w oświacie

Prezydent Tarnobrzega zapowiada duże inwestycje w ramach programu Innowacyjny T@rnobrzeg. W ramach projektu o wartości 4722721 zł zakupione zostanie m.in. 306 zestawów komputerowych, 102 gigabitowe routery i 34 skanery. Po wdrożeniu projektu rodzice uczniów będą mogli przy pomocy Internetu zapisywać dziecko do placówek oświatowych, dokonywać płatności on-line, korzystać z elektronicznych dzienników i podobnych aplikacji.

Dodatkowo mieszkańcy Tarnobrzega i lokalne firmy będą mogły łatwiej wnosić opłaty za dzierżawę, zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, czy sprawdzić należności podatkowe.Projektem zostaną objęte wszystkie tarnobrzeskie placówki oświatowe.Info: konto prezydenta na facebooku.