Polisa na życie w PZU – czy warto kupić?

Ubezpieczenie chroniące finansowo życie i zdrowia jest korzystne w każdym wieku. Złamanie ręki czy poważne zachorowanie to zdarzenia, które mogą w konsekwencji generować wysokie koszty leczenia i oznaczać przerwę w pracy. Czy polisę na życie warto kupić akurat w PZU? Co największy ubezpieczyciel w Polsce oferuje w ramach ubezpieczeń na życie?

Oferta PZU jest szeroka, ale nie na tyle, aby się w niej zagubić. Produkty polisowe są kierowane do osób, którym zależy wyłącznie na ochronie życia i zdrowia, ale i gromadzeniu oszczędności. Sprawdzamy, jak ubezpieczenia PZU wyglądają z bliska.

Ubezpieczenie życiowe PZU Spokój na Każdy Dzień

Pierwszym z brzegu produktem jest PZU Spokój na Każdy Dzień. To ubezpieczenie zawierane na co najmniej 5 lat. Można zdecydować się na dłuższy wariant, ale nie większy niż 30 lat.Do polisy może przystąpić każdy dorosły w wieku 18-65 lat. Najpóźniej termin zawarcia umowy jest dostępny w wieku 60 lat. Wiek to niejedyne ograniczenie. Należy liczyć się także z koniecznością wypełnienia ankiety medycznej. W razie ewentualnych wątpliwości PZU wyśle swojego klienta na dodatkowe badania, z góry opłacone przez towarzystwo.Ubezpieczenie PZU Spokój na Każdy Dzień ma charakter ochronny. To znaczy, że składka w całości jest przeznaczana na ochronę życia i zdrowia.Oprócz podstawy (śmierć ubezpieczanego i wypłata świadczenia najbliższym), do wyboru jest kilka rozszerzeń, w tym:

  • leczenie szpitalne – w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby; świadczenie dotyczy również chemioterapii, pobytu w szpitalu po zawale serca lub udarze mózgu,
  • zdiagnozowanie poważnej choroby – obejmuje nowotwór złośliwy, zawał i udar,
  • operacja chirurgiczna – chodzi o sfinansowanie okresu od operacji do odzyskania pełni sprawności,
  • śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku – świadczenie zostanie wypłacone najbliższym (rodzinie) lub na poczet spłaty kredytu,
  • złamanie – w ramach NNW,
  • trwałe inwalidztwo – doznane na skutek nieszczęśliwego wypadku; leczenia, rehabilitacja i zapewnienie środków na utrzymanie rodziny.

Polisa PZU Spokój na Każdy Dzień w razie śmierci ubezpieczonego zapewni pokrycie zobowiązań – pod warunkiem, że suma ubezpieczenia będzie dopasowana do kredytu czy liczby dzieci. Warto pamiętać, aby suma ubezpieczenia była odpowiednikiem 3-letnich zarobków ubezpieczonego. To pozwoli zachować reszcie rodziny płynność finansową w pierwszych miesiącach po zdarzeniu.

Ubezpieczenie życiowe PZU Ochrona na Zawsze

Dożywotnim rodzajem polisy na życie jest PZU Ochrona na Zawsze. Tu rozpiętość wieku wynosi od 13 do 80 lat. Przystępując do polisy jako osoba 75-letnia można być ubezpieczonym do końca życia. Po śmierci ubezpieczonego świadczenie również jest przyznawane uposażonym (np. rodzinie).W szczególnych przypadkach opisanych w dokumencie OWU przez ubezpieczyciela możliwe jest przejście w tryb bezskładkowy, np. w chwili zakończenia aktywności zawodowej i pobierania emerytury.

Umowy dodatkowe to m.in. niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji – wtedy składki opłaca w imieniu ubezpieczonego PZU oraz śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – pieniądze z odszkodowania posłużą na spłatę kredytu.Polisa PZU Ochrona na Zawsze opiera się na kilku prostych zasadach, jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia:

  • ubezpieczony decyduje, na jaką kwotę się ubezpiecza, czyli wybiera tzw. sumę ubezpieczenia. Jest to kwota, którą dostaną wskazane osoby po śmierci właściciela polisy,
  • od wysokości sumy ubezpieczenia zależy wysokość składek – im wyższa, tym wyższe składki płaci ubezpieczony,
  • wybrana suma ubezpieczenia nigdy nie ulegnie zmniejszeniu,
  • aby ograniczyć skutki inflacji, PZU zaproponuje zwiększenie sumy ubezpieczenia o tzw. wskaźnik indeksacji.

Ubezpieczenie życiowe PZU Start w Dorosłość

Polisa ochronno-oszczędnościowa, przeznaczona dla niepełnoletnich to PZU Start w Dorosłość. W tym przypadku to dziecko otrzymuje kwotę zapisaną w polisie. Wypłata nastąpi, gdy będzie pełnoletnie i upłynie termin umowy.

Kto może być ubezpieczonym? Jak się okazuje, to nawet noworodek. Ochrona trwa do chwili, w której dziecko skończy 25. rok życia. Warunek dotyczy także fundatora, czyli osobę opłacającą składki – w chwili zawierania umowy fundator nie może mieć więcej niż 56 lat. Fundatorem może być rodzic, wujek, chrzestny, dziadek lub opiekun prawny.

Składka w polisie PZU Start w Dorosłość może być opłacana z różną częstotliwością, którą w rocznicę polisy da się zmienić. Do wyboru jest miesiąc, kwartał, co 6 miesięcy czy raz do roku.Umowa ubezpieczenia posagowego dla dziecka trwa od 5 do 25 lat.

Polisa na życie w PZU czy w porównywarce ubezpieczeń?

Oferta PZU to kilka produktów do wyboru pod kątem rodzaju i przeznaczenia. Jednak wybór dotyczy polis tego samego towarzystwa i decydując się na jedną z nich ostatecznie nie wiadomo, czy konkurencyjne firmy nie posiadają lepszych (i tańszych) rozwiązań. Dlatego warto sprawdzić PZU na tle innych ubezpieczeń. Najłatwiejszym sposobem jest wybranie ubezpieczenie na życie (www.rankingubezpieczennazycie.pl) online za pomocą porównywarki. To krótki formularz, do którego przyszły ubezpieczony wpisuje preferencje odnośnie przyszłej polisy. Ustawienia są kierowane do różnych towarzystw, których agenci przedstawiają wysokości składki, zakres ochrony i sumy ubezpieczenia.

Zakup polisy online odbywa się jednak w trybie offline. Spotkanie z agentem nie zobowiązuje do zakupu polisy, ale w trakcie spotkania (z doradcą PZU czy innego towarzystwa) klient ma szansę zapytać o niejasne kwestie i podjąć świadomą decyzję dotyczącą wyboru polisy na życie.

Przed spotkaniem warto porównać oferty towarzystw na własną rękę wykorzystując dostępne i bezpłatne materiały typu dokument Ogólne Warunki Ubezpieczenia, opinie klientów na forach ubezpieczeniowych czy rankingi polis ochronnych i oszczędnościowych na życie. Wtedy może się okazać, że polisa na życie pzu w www.rankingubezpieczennazycie.pl jest tą właściwą.

Materiał partnera

You May Also Like