Szersze wsparcie pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Kryterium  dochodowe będzie wynosić:
– dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł
– dla osoby w rodzinie – 1056 zł

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, celem uzyskania skierowania uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-10:00, 14:00-15:30

Dodatkowe informacje: tel. 15 822 60 97.

Informacja zawarta w Zmianie do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.Info: MOPR

You May Also Like