Program „Czyste Powietrze”

9 października o godzinie 18:00 w Sali Kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze”. Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przedmiotowy Program polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianie źródła ciepła – dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Info/fot. UM

You May Also Like