Pomoc żywnościowa z MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu we współpracy ze Stowarzyszeniem Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Okres dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2018 rozpocznie się od października 2018 roku, a zakończy się  w czerwcu 2019 roku. Celem programu jest wsparcie osób/rodzin najbardziej potrzebujących i polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych. Artykuły spożywcze przekazywane są bezpłatnie. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, które do 30.09.2018 r. wynosiło;
– 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 1028 zł dla osoby w rodzinie,
od 01.10.2018 r. wynosi ;
– 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 1 056 zł dla osoby w rodzinie

Aby uzyskać skierowanie uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 .Na podstawie przedłożonego oświadczenia o dochodzie pracownik socjalny tut. Ośrodka wystawia skierowanie, które jest ważne na cały okres trwania Podprogramu 2018.

Skład paczki żywnościowej przypadającej w Podprogramie 2018 obejmuje 21 produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, kabanosy wieprzowe, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Paczki żywnościowe wydawane są w 11 punktach odbioru na terenie miasta Tarnobrzega w określonych dniach i godzinach ? szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mopr.pl w zakładce POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem tel. 15 822 60 97.Osoby korzystające ze wsparcia żywnościowego mogą również wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i różnych formach aktywizujących.

You May Also Like