Szkolenia cyfrowe dla seniorów

Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do projektu pn. “Podkarpacki E- Senior” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem projektu jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego, dzięki działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 2021r.

Zakres szkoleń
W ramach projektu Seniorzy w wieku 65+ przejdą cykl 15 czterogodzinnych spotkań z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartfona w tematyce:
– zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów) relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi)
– odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach)
– finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line)
– spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerem, a w okresie do 3 miesięcy od ukończonych szkoleń zostaną przeprowadzone 3 czterogodzinne animacje, które utrwalą zdobyte umiejętności.Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe, catering, oraz opiekę animatora.Z terenu gminy Tarnobrzeg przeszkolonych zostanie 50 osób spełniających następujące kryteria rekrutacji:
– jest zameldowana i mieszka na obszarze gminy Tarnobrzeg,
– ukończyła 65 rok życia,
– nie posiada podstawowej wiedzy o technologiach cyfrowych bądź posiada wiedzę minimalną w tym zakresie

Szkolenia odbywać się będą w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ulicy Kościuszki 32 (godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie), w 10-cio osobowych grupach w terminach:

W ramach II edycji Programu:
07.01.2019 – 15.04.2019 (w każdy poniedziałek) – grupa 10 osób
02.01.2019 – 10.04.2019 (w każdą środę) – grupa 10 osób

W ramach IV edycji Programu:
03.09.2019 – 10.12.2019 (w każdy wtorek) – grupa 10 osób
05.09.2019 – 12.12.2019 (w każdy czwartek) – grupa 10 osób
W ramach VI Programu:05.05.2019 – 11.08.2019 (w każdy wtorek) – grupa 10 osób

Rekrutacja na 1 termin szkoleń (w ramach II edycji) odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 (Biuro Obsługi Interesantów) w terminie od 19 listopada do 3 grudnia 2018 roku w godzinach 8:00 – 12:00.Formularz rekrutacyjny do pobrania oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej miasta www.tarnobrzeg.pl oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Biurze Obsługi Interesantów, sektor A, sala 1, stanowisko 5.Więcej informacji pod linkiem: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/podkarpacki-e-senior