Mieszkańcy osiedla Podłęże spotkali się z prezydentem  

25 listopada w remizie OSP Dzików, odbyło się spotkanie prezydenta miasta Dariusza Bożka z mieszkańcami osiedla Podłęże. Spotkanie rozpoczął przewodniczący osiedla Andrzej Sędyka, który przedstawił sprawozdanie z działalności władz osiedla. Następnie prezydent miasta omówił inwestycje zaplanowane do realizacji w 2018 i 2019 roku.
Największa z nich dotyczy budowy remizy strażackiej i domu osiedlowego wraz z parkingiem. Prezydent poinformował, że została sporządzona stosowna dokumentacja techniczna na budowę (dokumentacja została wystawiona do wglądu mieszkańców). Zaznaczył jednocześnie, że koszt budowy to około 2,5 mln złotych. W związku z brakiem środków w budżecie miasta, prezydent zadeklarował że dołoży wszelkich starań aby pozyskać środki zewnętrzne na budowę. Poinformował, że działka na której ma powstać inwestycja potrzebuje odrolnienia, a to z kolei wiąże się z kosztami. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, został złożony wniosek o zwolnienie z opłaty za odrolnienie i obecnie trwa oczekiwanie na jego rozpatrzenie.

Mieszkańcy zgłaszali również inne potrzeby na osiedlu:

ul. Czereśniowa boczna – prośba o nawiezienie destruktu na odcinku około 50 m, doprowadzenie światłowodu oraz oświetlenie ulicy,
ul. Nadole – prośba o oczyszczenie kolektora i studzienek oraz całkowite wycięcie rosnących wzdłuż drogi akacji, budowy chodnika wzdłuż ulicy Nadole,
al. Lipowa – prośba o interwencje w sprawie nieogrodzonego śmietnika.
Mieszkańcy prosili również o oznakowanie trójkątami odblaskowymi skrzyżowania ulic Nadole, Słomki, Dzikowska, Jabłoniowa oraz o budowę przejścia dla pieszych na ulicy Słomki, Polna, Jabłoniowa. Pytania dotyczyły także terminu rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Tarnobrzega, terminu zakończenia remontu ulicy Wyszyńskiego oraz możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu ogniw fotowoltaicznych.

Info/fot. UM

 

You May Also Like