Zaproszenie na Piknik Górniczy

Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Tarnobrzegu, zapraszają 2 grudnia na Piknik Górniczy połączony z otwarciem ścieżki historyczno-przyrodniczej „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego”.

Idea upamiętnienia przedsiębiorstwa i ludzi, którym powojenny Tarnobrzeg zawdzięcza rozwój i awans społeczno-gospodarczy, przyświecała powstaniu w 2016 roku pomysłu opracowania i wyznaczenia trasy turystycznej poświęconej siarce. Środowisko członków tarnobrzeskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wraz z sandomierskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także byli i obecni pracownicy „Siarkopolu”, podjęli się realizacji pionierskiego zadania. Wyznaczona ścieżka przywraca do świadomości społecznej, ponad 60-letni okres w powojennej historii miasta i przedsiębiorstwa, związany z odkryciem złóż siarki.

Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego” składa się z trzech tras oznaczonych różnymi kolorami:

Trasa „żółta” – została wytyczona w formie 8,9 km pętli w centrum miasta. Za punkt startowy przyjęto tablicę informacyjną z przebiegiem ścieżki, ustawioną przed budynkiem Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul Kościuszki 32.
Trasa „czerwona” o długości 3,4 km, prowadzi spod pomnika prof. Stanisława Pawłowskiego, znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza 55 (obok banku PKO BP), do osiedla Mokrzyszów gdzie znajduje się pamiątkowy kamień w miejscu odkrycia polskich złóż siarki rodzimej.
Trasa „zielona” – rozpoczyna się przy ul. Wisłostrada na wysokości wejścia na cmentarz parafialny w Miechocinie i ma długość 8,6 km do granic miasta, plus 2,4 km ścieżką bez znaków po terenie zwałki w Dąbrowicy (gmina Baranów Sandomierski) do radaru Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ulokowanego w najwyższym punkcie zwałki.

Info/fot. UM