Ulica Wyszyńskiego odebrana

W poniedziałek 3 grudnia prezydent miasta Dariusz Bożek, dokonał odbioru technicznego zmodernizowanej ulicy Wyszyńskiego.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę:
– konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej na dł. ok. 593,86m,
– elementów ulic: krawężników i obrzeży,
– chodnika na ciąg pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 m (chodnik 2 m, ścieżka 1,5 m) na dł. 667,86m,
– oświetlenia ulicznego – wymiana latarni oświetlenia ulicznego,
– odwodnienia drogi poprzez wymianę i regulacje wysokościową studni i wypustów,
– elementów bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowanie pionowe i poziome,
– zjazdów (6 szt.) i zatok autobusowych z kostki brukowej,
– sieci podziemnego uzbrojenia terenu (w koniecznym zakresie),
– skrzyżowania z ulicą Sandomierską, dodając pas do skrętu w lewo.

Ulica Wyszyńskiego jest drogą gminną klasy L (lokalna) i szerokość pasów ruchu powinna wynosić min. 2,75 m. Po przeprowadzonych badaniach natężenia ruchu, szerokość pasa ruchu została zwiększona do 3 m wraz z poszerzeniami na łukach. Inwestycja kosztowała ponad 3,5 mln zł, z czego około 2,1 mln zł pochodzi z budżetu miasta, pozostałe środki pozyskano z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wykonawcą prac był Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu.

Info/fot. UM

You May Also Like