Wyjaśnienia prezydenta w sprawie podwyżki cen śmieci

10 grudnia w urzędzie miasta, odbyła się konferencja prasowa dotycząca organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście. Podczas spotkania prezydent miasta Dariusz Bożek oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Pawlik, wyjaśnili kwestie związane ze stawkami za odbiór śmieci, wynikającymi z przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich 14 miesięcy postępowań.

19 października 2017 r. został unieważniony przetarg na odbiór śmieci (4-letni) – startowały firmy FCC, MZK Stalowa Wola, Remondis. Najniższa stawka (MZK) wynosiła 11,20 zł od mieszkańca. 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa z wolnej ręki na czas od 1 stycznia do końca lutego 2018 r. – koszt 8,80 zł od mieszkańca. 14 listopada 2017 r. ogłoszono kolejny przetarg (na rok), wybór oferenta 31 stycznia 2018 r. – wystąpiły dwie firmy – FCC 8,80 zł, MZK 13 zł. Z końcem lutego dobiegła końca umowa z wolnej ręki, nowej nie podpisano. 9 marca 2018 r. FCC odstąpiła od podpisania umowy. 14 marca 2018 r. podpisano kolejną umowę z wolnej ręki z MZK Stalowa Wola na czas do 31 sierpnia 2018 r. – koszt odbioru wynosił 11 złotych. 26 maja 2018 r. ogłoszono kolejny przetarg (na 4 lata), 4 lipca otwarto oferty – FCC – 19,20 zł, MZK 17,30 zł. 10 lipca przetarg unieważniono. Zawarto kolejną umowę z wolnej ręki z MZK Stalowa Wola, na okres od 1 września do końca 2018 r. – koszt odbioru śmieci to ponad 14 złotych od mieszkańca. 27 września ogłoszono kolejny przetarg (2 lata) – otwarcie ofert nastąpiło 6 listopada (najniższa oferta MZK 18,20 zł).

Po przeanalizowaniu sytuacji prezydent miasta zaznaczył, że unieważnienie kolejnego przetargu jest bezcelowe, gdyż spodziewane ceny będą jeszcze wyższe niż zaoferowane obecnie. Dlatego Dariusz Bożek zamierza przedstawić radzie miasta, projekt uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, w oparciu o ofertę zakładającą 18 zł za odbiór odpadów segregowanych i 26 zł za odbiór odpadów niesegregowanych. Nadzwyczajna sesja rady miasta w tej sprawie, odbędzie w piątek 14 grudnia. Jednocześnie prezydent zapowiedział podjęcie intensywnych działań zmierzających do obniżenia stawek w kolejnych latach. Przeprowadzone zostaną analizy i symulacje ekonomiczne, które pozwolą wybrać rozwiązanie optymalne.

Info/fot. UM

You May Also Like