Zakończono kilka miejskich inwestycji

We wtorek 10 grudnia urzędnicy miejscy dokonali odbioru technicznego inwestycji na osiedlach Stare Miasto, Sielec, Mokrzyszów i Sobów.

Budowa placu zabaw na Placu Górnika, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu Górnika” (Budżet obywatelski).

Zakres prac:
roboty przygotowawcze, wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu trawa syntetyczna) placu zabaw, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw.

Wartość inwestycji: 99 761,14  brutto.
Termin realizacji:  od 10.09.2018 r. do  30.11.2018 r.

Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu przy ul. Sieleckiej 26, w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej – Os. Sielec”.
Budżet obywatelski + dofinansowanie zadania na kwotę 25 000,00 zł z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres prac:
budowa siłowni plenerowej: składająca się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: stołu do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz trzech stojaków na rowery, nasadzeń tawuł japońskich w odm. „Goldflame”; wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek; wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru piaskowego; demontaż części istniejącego ogrodzenia a następnie montaż jego w nowym miejscu.

Wartość inwestycji: 71 641,05 zł brutto.
Termin realizacji:  od 10.09.2018 r. do  27.11.2018 r.

Budowa alejek pieszych na osiedlu Sobów przy ul. Olszowej w Tarnobrzegu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sobów – Osiedle Marzeń (Budżet obywatelski).

Zakres prac:
roboty ziemne, obrzeża betonowe o wym. 20×6 cm na ławie betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej.

Wartość inwestycji: 81 500,00 zł brutto.
Termin realizacji:  od 03.08.2018 r. do  30.11.2018 r.

Remont drogi  gminnej ul. Zakole nr drogi 122173R w km 0+009 – 0+300 w miejscowości Tarnobrzeg. Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu Gminy Tarnobrzeg.

Zakres prac:
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,0 m i poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m na odcinku 291 mb.

Wartość inwestycji: 159.661,93 zł brutto.
Wysokość dotacji: 127.729,00 zł.

Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega – wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie robót wykończeniowych 1-go piętra- pomieszczenia nr 104, 105, 106/107, 108.
Zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Infrastruktura Kultury.

Zakres prac:
malarskie, wewnętrzne tynkarskie i murarskie, ciesielsko-stolarskie, posadzki z parkietu, montaż ościeżnic i parapetów wraz z pracami konserwatorskimi, instalacje elektryczne.

Wysokość dotacji: 335.000,00 zł w tym:

  • roboty remontowo-budowlane: 188.939,56 zł brutto,
  • opracowanie dokumentacji projektowej (aranżacja wnętrz) wraz z wykonaniem stałej ekspozycji: 146.160,44 zł.

Info/fot. UM

You May Also Like