80-ta rocznica śmierci Romana Dmowskiego

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega i Ruch Narodowy RP zapraszają na uroczystości z okazji 80-tej rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, które odbędą się 11 stycznia o godz. 11:00 w MHMT.

W programie wykład dr hab. Krzysztofa Kaczmarskiego z Oddziału IPN Rzeszów oraz koncert muzyki polskiej, w wykonaniu wiolonczelisty Krzysztofa Michalskiego i prof. Ludmiły Weber-Zarzyckiej.

You May Also Like