XXV edycja Śpiewograńca

W dniach 22 – 24 lutego br. do Tarnobrzega przyjedzie ponad 250 harcerek i harcerzy z terenu całej Polski, by uczestniczyć w 25 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC. W czasie festiwalu w holu TDK prezentowana będzie wystawa z okazji 15-lecia stowarzyszenia ESTEKA.

Tarnobrzeski Festiwal pierwszy raz został zorganizowany w 1989 roku i wtedy jak nam się wydawało, miała to być impreza organizowana przez parę lat. Jednak Śpiewograniec spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że pomysł był kontynuowany z drobnymi przerwami przez ponad 25 lat – Robert Kędziora, współpomysłodawca i komendant imprezy – Dzięki temu Tarnobrzeg odwiedziło w tym czasie ponad 6,5 tysiąca uczestników.

W tegorocznej imprezie udział zapowiedziało 23 zespoły, które wykonają podczas przesłuchań konkursowych 41 utworów o tematyce harcerskiej, turystycznej lub żeglarskiej. Jury Festiwalowe zakwalifikuje do udziału w Koncercie Galowym od 8 do 11 zespołów. Oprócz laureatów Śpiewograńca podczas „galówki” wystąpi zespół „Grupa na swoim”.

Zorganizowanie tak dużej imprezy jest możliwe dzięki grupie ponad 25 darczyńcom i sponsorom, którzy współfinansowali zakup nagród oraz pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z organizacją Festiwalu.

Patronat nad Jubileuszową edycją Śpiewograńca objęli: Prezydent Miasta Tarnobrzega – Dariusz Bożek, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz Europoseł – Elżbieta Łukacijewska.

Wystawa na 15-lecie stowarzyszenia ESTEKA

W tym samym czasie w Tarnobrzeskim Domu Kultury prezentowana będzie wystawa z okazji 15-lecia Stowarzyszenia ESTEKA. Na kilkunastu planszach pokazano kilkaset zdjęć z realizacji działań programowych ESTEKI na przestrzeni lat 2003 – 2018.

Stowarzyszenie ESTEKA powstało w 2003 roku i zostało powołane przez grupę instruktorów harcerskich, którzy chcieli działań na rzecz dzieci i młodzieży – Janusz Szwed, pierwszy Prezes ESTEKI – Pierwsza nazwa stowarzyszenia Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski związana była z podejmowanymi działaniami związanymi z zajęciami konnymi i hipoterapią. W 2006 roku, gdy działalność Stowarzyszenia znacznie się rozszerzyła, postanowiliśmy zmienić nazwę na Stowarzyszenie ESTEKA.

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje rocznie blisko 30 projektów dla ponad 5,5 tys. beneficjentów ostatecznych. Z propozycji ESTEKI korzystają dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, społeczność lokalna oraz seniorzy.

W ramach organizowanych letnich obozów dzieci i młodzież rozwija swoje zainteresowania artystyczne – Jarosław Piątkowski, aktualny Prezes Zarządu – m.in. na obozach artystycznych i warsztatach wokalnych. Na przestrzeni tych lat organizowane były różne formy letniego wypoczynku: turnusy o specjalnościach piłkarskich, konnych, fotograficzno-filmowych, wypoczynkowych…

Najbardziej znaną imprezą ESTEKI jest Parada Mikołajów, w której rokrocznie uczestniczy ponad 2 tys. dzieci obdarowywanych słodkimi niespodziankami. Wolontariusze – Mikołajowie, przejeżdżają w tym dniu w kolumnie pojazdów różnych przez tarnobrzeskie osiedla, by na finał dotrzeć na Pl. B. Głowackiego.

Tak szeroka działalność ESTEKI jest możliwa dzięki pozyskiwaniu środków finansowych nie tylko w Tarnobrzegu, ale także z innych źródeł – Robert Kędziora, w-ce Prezes Zarządu – Na realizację naszych działań pozyskujemy środki m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, ROPS, TISE czy od innych fundacji i darczyńców prywatnych.

Projekty ESTEKI na stałe wpisały się w krajobraz Tarnobrzega: Mikołajowie, jeźdźcy podczas uroczystości majowych, listopadowych, uczestnicy Rajdu konnego, seniorzy spacerujący z „kijkami” żeglujący po Jeziorze Tarnobrzeskim w ramach ASOS’a to tylko niektórzy uczestnicy różnych form działalności, które można zobaczyć na zorganizowanej wystawie.

Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 23 lutego br. o godz. 18.00.