Zmiany w strukturze Urzędu Miasta

Od 1 marca br. zmieniona została struktura Urzędu Miasta: przestał istnieć Wydział Promocji Sportu i Kultury, Wydział Edukacji i Zdrowia poszerzył się o nowe zadania z zakresu sportu, kultury oraz turystyki i obecnie jest to Wydział Edukacji Zdrowia Sportu i Kultury, a jego naczelnikiem został Tomasz Krawczuk.

Połączone zostały również Wydziały: Spraw Obywatelskich oraz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tworząc jeden wydział: Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, którego naczelnikiem została Danuta Papiernik, a jej pełniącym obowiązki (p.o.) zastępcą Przemysław Rawski.
Połączone zostały także Wydziały: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Rolnictwa i Środowiska, tworząc wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska z kierującym nim naczelnikiem Piotrem Pawlikiem.

Zlikwidowano Wydział Organizacyjny, a utworzono Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej, który zajmie się m.in. współpracą z organizacjami pozarządowymi. Jego p.o. naczelnikiem został Robert Chrząstek. Zadania kadrowe przeniesione zostały do nowo utworzonego Biura Kadr i Promocji Zatrudnienia, którego p.o. kierownika została Agnieszka Kopeć.

Powstało również Biuro Promocji i Współpracy z Mediami, którym kieruje Wojciech Lis – Rzecznik Prasowy Prezydenta Tarnobrzega.

Od 1 marca osobą pełniącą obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Tarnobrzegu został Robert Kędziora, która zastąpił na tym stanowisku Piotra Sawę.

Stanowisko dyrektora MOPR straciła niedawna kandydatka na prezydenta Elżbieta Miernik-Krukurka, która obecnie sprawuje funkcję kierownika  Zespołu Pieczy Zastępczej. Obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przejęła dotychczasowa zastępca dyrektora Liliana Lewińska.

You May Also Like