Jak rozliczyć PIT za 2018 dla wolnych zawodów? Uproszczone formy opodatkowania w PIT 2019

Przedstawiciele wolnych zawodów mogą wybrać sposób opodatkowania, który będzie dla nich najkorzystniejszy. Część z nich decyduje się wtedy na prowadzenie działalności opodatkowanej ryczałtem albo kartą podatkową, czyli na uproszczone formy opodatkowania. Kto dokładnie może zastosować takie formy rozliczania PIT za 2018 i kiedy jest to opłacalne?

PIT za 2018 dla wolnych zawodów, czyli dla kogo?

Nawet jeśli przedsiębiorca wykonuje zawód, który powszechnie jest uważany za wolny, może się okazać, że wcale nie ma prawa korzystać z uproszczonych form opodatkowania. Dokładnie określa to ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, w której znajduje się wytłumaczenie, co obejmuje pojęcie wolnego zawodu. Według niej jest to pozarolnicza działalność gospodarcza, którą osobiście wykonują przedstawiciele poniższych profesji:

  • lekarze,
  • weterynarze,
  • stomatolodzy,
  • technicy dentystyczni,
  • felczerzy,
  • położne,
  • pielęgniarki,
  • tłumacze,
  • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny.

Należy przy tym pamiętać, co dokładnie jest uznawane za osobiste wykonywanie wolnego zawodu. Ustawa zakłada, że jest to wykonywanie działalności bez zatrudniania osób, pełniących czynności, które mają związek z istotą danego zawodu na podstawie umów o pracę albo umów zlecenia, umów o dzieło lub też innych umów o podobnym charakterze.

To zresztą nie wszystko – ustawodawca zaznacza też, że działalność nie może być świadczona na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, ani na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Tylko osoby, które spełniają te warunki, mogą wziąć pod uwagę rozliczenie PIT za 2018 za pomocą uproszczonych metod opodatkowania.

Ryczałt – rozliczanie PIT za 2018

W przypadku wolnych zawodów, rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na stosowaniu 20% stawki. Warto zaznaczyć, że jest to niestety najwyższa możliwa stawka ryczałtu. Co ważne, przy tej metodzie rozliczenia PIT za 2018 należy pamiętać, że nie można odjąć od kwoty podatku kosztów uzyskania przychodu. Nie można też odliczać ulgi na dziecko, a jedyny sposób rozliczenia to indywidualny.

Ważne: Ryczałt rozlicza się do końca stycznia na formularzu PIT-28. To jedna z niewielu deklaracji, którą trzeba złożyć tak wcześnie. Inne popularne zeznania, np. PIT-37, PIT-38 czy PIT-36, można składać do 30 kwietnia 2019 roku. Wszystkie te druki można szybko wypełnić na programie do rozliczeń.  

Czy ryczałt się opłaca?

Największą zaletą związaną z wyborem ryczałtu w przypadku wolnych zawodów jest fakt, że nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych ani księgi przychodów i rozchodów. Tym samym można zaoszczędzić czas i pieniądze, które w innej sytuacji trzeba by było przeznaczyć na pomoc księgowego. Ryczałt w przypadku wolnych zawodów jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy podatnik osiąga wysokie przychody (więc przy zastosowaniu skali podatkowej musiałby stosować 32% stawkę) i jednocześnie nie wiąże się to z dużym kosztami ich uzyskania (ponieważ nie można ich odliczyć). Co prawda, nawet w takiej sytuacji podatnik może jeszcze zdecydować się na podatek liniowy (19%), ale wtedy z kolei pozbawia się możliwości korzystania z ulg podatkowych. Ryczałt bowiem zabrania stosowania tylko ulgi prorodzinnej, a podatek liniowy – wszystkich.

Reasumując, ta forma opodatkowania rzadko bywa w pełni opłacalna, ale mimo to, pozostaje niewielka grupa podatników, którzy powinni ją rozważyć.

Rozliczenie ryczałtem – zgłoszenie wyboru formy opodatkowania

Osoby, które dopiero zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, mogą wybrać ryczałt podczas rejestracji firmy. A co w przypadku przedstawicieli wolnych zawodów, którzy jeszcze nie wiedzą, jak chcą się rozliczać? Mogą poczekać z podjęciem decyzji o wyborze ryczałtu do 20. dnia miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w jakim po raz pierwszy uzyskają przychód. Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób, które pierwszy przychód uzyskali w grudniu. Tacy podatnicy mają czas do końca roku podatkowego.

Karta podatkowa – zasady rozliczania dla wolnych zawodów

Inną uproszczoną formę opodatkowania stanowi karta podatkowa. Osoba, która się na nią zdecyduje, tym samym zobowiązuje się do tego, by regularnie wpłacać określoną, niezmienną kwotę podatku. Nie będzie ona ulegała zmniejszeniu ani zwiększeniu w zależności od tego, jak duże przychody podatnik uzyska. Jej wysokość zależy od tego, czym zajmuje się podatnik, a także od wielkości miejscowości, w jakiej prowadzi działalność i liczby zatrudnionych pracowników. Kwotę podatku można zmniejszyć tylko o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Sposób rozliczenia – karta podatkowa

Osoby, które chcą rozliczać się w ten sposób, muszą pamiętać o tym, by dostarczyć PIT-16 do urzędu skarbowego. Jest to wniosek o pozwolenie na rozliczenie za pomocą karty podatkowej. Ostateczny termin jego złożenia mija 20 stycznia roku podatkowego. Podatnicy, którzy dopiero planują prowadzenie działalności, składają PIT-16 jeszcze przed jej rozpoczęciem. Po uzyskaniu zgody na taki sposób rozliczenia, trzeba tylko pamiętać o wpłacaniu kwoty podatku co miesiąc, do 7 dnia miesiąca (podatek za ubiegły miesiąc). Wyjątek stanowi grudzień – podatek w tym miesiącu należy wpłacić do dnia 28.

Jaki PIT za 2018 trzeba złożyć, jeśli podatnik opłacał kartę przez cały rok? W takim razie do końca stycznia należy dostarczyć roczną deklarację PIT-16A, na której wykazuje się informacje o opłaconych i odliczonych od karty składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

W przeciwieństwie do wielu innych form rozliczeń, karty podatkowej nie rozlicza się na standardowym zeznaniu, które można złożyć do końca kwietnia. Większość dokumentów PIT za 2018 zawiera informacje o uzyskanych przychodach, a nie tylko o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, i można je wypełnić w programie do PIT.

Kiedy karta podatkowa jest opłacalna?

Podobnie jak w przypadku ryczałtu, karta podatkowa nie pozwala na odliczenie kosztów uzyskania przychodów. Poza tym, warto też pamiętać, że stosowanie jej nie wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ksiąg. Oznacza to mniej pracy dla podatnika, który na dodatek nie musi korzystać z usług księgowych, co generuje dodatkowe koszty.

Warto się zdecydować na kartę podatkową, gdy można z dużym prawdopodobieństwem uznać, że działalność w ramach wolnego zawodu będzie przynosiła przychody. Wynika to z prawa, które zakłada, że nawet, gdy podatnik nie osiąga zysku, musi opłacać kartę podatkową. Mimo tego, to rozwiązanie może być opłacalne dla osób, które prowadzą działalność w mniejszych miejscowościach i do tego ponoszą niskie koszty uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę specyfikę obu form rozliczenia, każdy przedstawiciel wolnych zawodów powinien dokładnie rozważyć plusy i minusy stosowania ryczałtu lub karty podatkowej. W wielu przypadkach można też zdecydować się np. na rozliczenie wg skali podatkowej albo liniowo. Warto też zauważyć, że wtedy podatnik ma więcej czasu na dostarczenie formularza PIT do urzędu. Z wypełnieniem dokumentu może czekać maksymalnie do 30 kwietnia, choć najlepiej nie zwlekać i jak najszybciej rozliczyć się online.

>>> Rozlicz PIT 2018 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

Rozliczenie PIT 2018 przez internet online

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

Materiał partnera