Czwórmiasto – kolejne podejście

Temat Czwórmiasta, czyli platformy integracji między sąsiednimi miastami – Tarnobrzegiem, Sandomierzem, Stalową Wolą i Niskiem, powraca regularnie co kilka lat. Dotychczas jednak kończyło się na podpisaniu wstępnych dokumentów. Oby tym razem wyglądało to inaczej.

5 kwietnia na Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu zostanie podpisane porozumienie ramowe o nawiązaniu współpracy między gminami Tarnobrzeg (Prezydent Dariusz Bożek), Sandomierz (Burmistrz Marcin Marzec), Stalowa Wola (Prezydent Lucjusz Nadbereżny) i Nisko (Burmistrz Waldemar Ślusarczyk).
W preambule zwrócono uwagę na bliskość geograficzną, potencjał 350 tysięcy mieszkańców i chlubną przeszłość historyczną, przemysłową, gospodarczą i kulturalną.
a. Motywacją do zawiązania porozumienia są:
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju,
b. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,
c. Realizacja koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego, wraz z budową prowadzącej do niego infrastruktury kolejowej i drogowej,
d. Strategia Karpacka,
e. Przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego – Podkarpackie 2030

Wśród konkretnych planów na wspólne działania wymieniono m.in. działania ku lokalizacji drogi ekspresowej S74 na trasie Nisko-Tarnobrzeg-Opatów, starania o budowę drugiego mostu na Wiśle w Sandomierzu i ulicy „Lwowskiej Bis”, wpisanie miast w strategiczną sieć komunikacyjną związaną z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz poprawę komunikacji wewnętrznej.

W ciągu miesiąca od zawarcia Porozumienia Miasta mają opracować wstępny plan wspólnych przedsięwzięć na rok 2019, a w ciągu 6 miesięcy Sygnatariusze rozważą celowość powołania wspólnej, zinstytucjonalizowanej reprezentacji w formie np. stowarzyszenia lub związku międzygminnego.

You May Also Like