Strajk nauczycieli – sytuacja w Tarnobrzegu

W związku ze strajkiem nauczycieli w większości tarnobrzeskich placówek odwołano zajęcia dydaktyczne. Żądania ZNP i FZZ to podwyżka tzw. kwoty bazowej o 1000 zł netto, co oznacza taką właśnie podwyżkę dla nauczyciela stażysty i wyraźnie większe dla kolejnych stopni awansu zawodowego.
Jak wyglądała sytuacja w Tarnobrzeskich placówkach?

Szczegółowa lista:

Przedszkole nr 1
7 nauczycieli strajkuje, 1 nie strajkuje. Mimo to, do przedszkola przyszło 17 wychowanków, którzy otrzymali posiłek.

Przedszkole nr 2
nie strajkuje

Przedszkole nr 3
nie strajkuje

Przedszkole nr 4
nie strajkuje

Przedszkole nr 5
4 nauczycieli strajkuje, 2 nie strajkuje. Do przedszkola przyszło 21 uczniów, wydano posiłek, a dwaj pracownicy (w tym dyrektor) prowadzili zabawy i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Przedszkole nr 6
Strajkuje 7 nauczycieli, 4 nie strajkuje (w tym dyrektor). Ograniczoną opieką objęto 12 wychowanków, którzy otrzymali posiłek.

Przedszkole nr 7
Nie strajkuje

Przedszkole nr 8
Nie strajkuje

Przedszkole nr 9
Strajkuje 13 nauczycieli, nie strajkuje 7. Do placówki przyjęto 17 wychowanków, objętych opieką. Maluchy otrzymały posiłek.

Przedszkole nr 12
Strajkuje 5 pracowników, nie strajkuje 1. Dyrektor, zastępca i personel pomocniczy musiał zająć się 14naściorgiem dzieci, którym wydano posiłek.

Przedszkole nr 13
Nie strajkuje

Przedszkole nr 15
Strajkuje 9 nauczycieli, 1 nie strajkuje. Dyrektor i niestrajkujący nauczyciel musiał zająć się 20 wychowankami, którym wydano posiłek.

Przedszkole nr 17
5 nauczycieli strajkuje, 3 nie strajkuje (w tym 2 na L4 i 1 zastępca dyrektora). Pięciorgiem dzieci zajął się dyrektor i niestrajkujący nauczyciel. Dzieciom wydano posiłek.

Przedszkole nr 18
Strajkuje 5 nauczycieli, 1 nie strajkuje. Do przedszkola zgłosiło się 5 wychowanków, którymi zajął się dyrektor i nauczyciel. Dzieciom wydano posiłek.

Szkoła podstawowa nr 3
Strajkuje 69 nauczycieli, nie strajkuje 10. Do szkoły przyszło 4 uczniów, którym zapewniono opiekę świetlicową i wydano posiłek.

Szkoła podstawowa nr 4
Strajkuje 56 nauczycieli, nie strajkuje 10. Na świetlicy przebywało 9 uczniów, którzy nie korzystają z posiłków.

Szkoła podstawowa nr 6
Strajkuje 10 nauczycieli, 2 nie strajkuje. Do szkoły przyszło 8 uczniów, którymi opiekowano się na świetlicy i wydano im posiłek.

Szkoła podstawowa nr 7
Nie strajkuje, w szkole trwają rekolekcje

Szkoła podstawowa nr 8
Nie strajkuje – zajęcia zgodne z planem

Szkoła podstawowa nr 9
Strajkuje 43 nauczycieli, nie strajkuje 7. Do szkoły zgłosiło się 7 uczniów, prowadzono zajęcia na świetlicy i wydano posiłek.

Szkoła podstawowa nr 10
Strajkuje 112 nauczycieli, nie strajkuje 4. Do szkoły nie przyszli uczniowie.

Szkoła podstawowa nr 11
Strajkuje 15 nauczycieli, 1 nie strajkuje. Sześciorgiem uczniów zajęto się na świetlicy. Uczniowie którzy przyszli nie korzystają z posiłków.

ZSP nr 1
Strajkuje 28 nauczycieli, nie strajkuje 3. 38 uczniów zostało objętych opieką.

ZSP nr 2
Strajkuje 24 nauczycieli, nie strajkuje 5. Opieką objęto 3 uczniów, którzy przyszli do szkoły.

ZSP nr 3
Strajkuje 29 nauczycieli, 18 nie strajkuje. Opieką objęto 59 uczniów.

ZSP im. Staszica
Strajkuje 49 nauczycieli, 7 nie strajkuje (w tym 3 księży i dyrekcja). W szkole nie pojawił się żaden uczeń.

Liceum Ogólnokształcące
Strajkuje 49 nauczycieli, nie strajkuje 5. 220 uczniów uczestniczyło w rekolekcjach, katecheci zapewnili opiekę od godz. 9:00.

CKP
Strajkuje 10 nauczycieli, nie strajkuje 3. Wicedyrektor zajął się opieką nad 15 uczniami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Strajkuje 12 nauczycieli, nie strajkuje 13. Prowadzone przez strajkujących zajęcia odwołano.

Zespół Szkół Specjalnych
Strajkuje 29 nauczycieli, nie strajkuje 25. Pięciorgiem wychowanków zapewniono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, była możliwość odgrzania posiłku.

Podsumowując:
W strajku bierze udział 22 placówki, a 8 w nim nie uczestniczy.
Nie strajkuje 6 na 14 przedszkoli.
Strajkuje 590 nauczycieli, nie strajkuje 133 nauczycieli.
W placówkach pojawiło się 487 uczniów.

You May Also Like