Pierwsze tegoroczne szkolenie zintegrowane podkarpackich „Terytorialsów”

„Terytorialsi” z Podkarpacia rozpoczęli pierwsze w tym roku szkolenie zintegrowane, które kończy drugi etap szkolenia specjalistycznego i jest przepustką do kolejnego roku, jakim jest zgrywanie pododdziału.

Po drugim roku intensywnego szkolenia specjalistycznego, pierwsza grupa żołnierzy OT 3.PBOT, bierze udział w zajęciach zintegrowanych, których organizatorem jest 34. Batalion Lekkiej Piechoty Jarosław. Zajęcia są prowadzone w oparciu o garnizonową bazę szkoleniową oraz obiekty Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w czasie szkolenia specjalistycznego brali udział w zajęciach, które były organizowane w grupach szkoleniowych podzielonych wg zajmowanych stanowisk w sekcjach lekkiej piechoty. Przypomnę, że w skład sekcji wchodzą: saperzy, radiotelefoniści, medycy, strzelcy wyborowi oraz celowniczy karabinu maszynowego.

Szkolenie zintegrowane jest jedną z form szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) poprzez, które podnoszą swoje umiejętności indywidualne, specjalistyczne oraz zespołowe.
Każdy żołnierz WOT, raz w roku ustawowo jest zobowiązany ukończyć 14-dniowe szkolenie zintegrowane. Ma ono na celu podsumować i uporządkować nabytą wiedzę, którą żołnierze nabyli od swoich dowódców kompanii, plutonu, sekcji oraz instruktorów. Dodatkowo umożliwia przeprowadzenie zajęć w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach np. prowadzenie strzelań na rzeczywistych odległościach, wysadzanie czy rzut granatem bojowym. Ponadto taka forma szkolenia w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie pododdziału.

Ważnym punktem na „szkoleniowej mapie” 3.PBOT jest czerwiec i lipiec br., kiedy to większość pododdziałów Podkarpackiej brygady zakończy roczne szkolenie specjalistyczne i rozpoczną 12-miesięczny okres zgrywania pododdziału.

Na duże zainteresowanie służbą w WOT ma wpływ wysoka jakość szkolenia oraz innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, np. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy wojsk specjalnych czy też żołnierzy, którzy przebywali na misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy, kursy operatorów maszyn czy też instruktorów ratownictwa wodnego. Swoje miejsce w WOT znajdują osoby pracujące, specjaliści, uczniowie, studenci, jak również matki, ojcowie i ich dzieci. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie działań bojowych, a poza nią, stanowić siłę wiodącą.

Zdjęcia: DWOT, Paweł Matelowski

You May Also Like