Opłaty za miejsca na Cmentarzu Komunalnym wzrosły nawet o 140%

Uchwałą Rady Miasta z dnia 3 kwietnia 2019 roku wprowadzono Regulamin Cmentarza Komunalnego na os. Sobów w Tarnobrzegu. Ustalono również nowe ceny za miejsca – w większości wypadków dwukrotnie wyższe od dotychczasowych.

I tak:
– Do tej pory miejsce pod grób ziemny dla dziecka kosztowało 50 zł, obecnie 100 zł.
– Miejsce pod grób ziemny dla osoby dorosłej kosztowało 200 zł, obecnie ma kosztować 300 zł.
– Miejsce pod grobowiec murowany jednoosobowy kosztowało 200 zł, teraz ma kosztować 400 zł.
– Miejsce pod grobowiec murowany dwuosobowy kosztowało 250 zł, teraz cena wynosi 600 zł.

Za zgodą Prezydenta Tarnobrzega można zarezerwować miejsce dla osoby żyjącej, ale taka „inwestycja w nieruchomości” kosztuje kolejne 100% więcej niż standardowa cena, czyli nawet 1200 zł za grobowiec murowany dwuosobowy. W przypadku wszystkich usług podano ceny netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

Ustalono również szereg dodatkowych opłat:

  • za dochowanie do istniejącego grobu zapłacimy 150 zł w przypadku trumny i (o dziwo dwa razy więcej) 300 zł w przypadku urny
  • przekazanie prawa do grobu kosztuje 50 zł
  • zezwolenie na wykonanie kostki – 100 zł
  • zezwolenie na wykonanie ławki – 100 zł
  • zezwolenie na wykonanie robót – 50 zł
  • zezwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania nagrobka – 150 zł

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Termin ważności umowy i jej przedłużanie

Opłaty za miejsca pod grób murowany podwójny i urnowy murowany w ziemi są opłatami jednorazowymi, podczas gdy opłaty za miejsce pod groby ziemne i groby murowane pojedyncze wnosi się jednorazowo na okres 20 lat. Po tym czasie umowa wymaga przedłużenia i wniesienia kolejnej opłaty. W przypadku niewniesienia opłaty groby mogą być wykorzystane ponownie, jednak co najmniej rok wcześniej grób musi być oznaczony przed ponownym wykorzystaniem.
Mają być również podejmowane próby kontaktu z dysponentem miejsca.

Podwyżka większości cen o 100% może początkowo robić wrażenie, ale warto przypomnieć, że dotychczasowe wysokości opłat uchwalono jeszcze w roku 2009 i przez 10 lat pozostawały bez zmian.

Link do pełnej uchwały z Regulaminem i Cennikiem:
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/96.pdf