Żołnierze odwiedzili groby tarnobrzeskich bohaterów

Żołnierze z 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku posprzątali i zapalili znicze na grobach tarnobrzeskich bohaterów.
„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę.” – te słowa Jana Pawła II przyświecały podkarpackim Terytorialsom z 32 BLP w Nisku w dn. 29 kwietnia br., kiedy sprzątali groby i zapalali znicze. Tak uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego na kilka dni przed świętem Konstytucji 3 Maja.

St. kpr. Tadeusz Mika i st. kpr. Wojciech Dąbroś z 23 Kompanii Lekkiej Piechoty 32 BLP posprzątali i zapalili znicz na grobie rodziny Dekutowskich, gdzie znajduje się tablica nagrobna Hieronima Dekutowskiego ps „Zapora” oraz na mogiłach rodzinnych Eugeniusza Dąbrowskiego ps. „Genek” i Tadeusza Szewery ps. „Tadek-Łebek”w Tarnobrzegu.

W uporządkowanie grobów żołnierzy w przededniu Święta Konstytucji 3 Maja Terytorialsi z 3 PBOT zaangażowali się wspólnie Jednostką Strzelecką 2002 z Tarnobrzega. Dzięki tej inicjatywie na grobach i pomnikach żołnierzy AK w Tarnobrzegu w Święto Narodowe będzie czysto i będą paliły się znicze.
Terytorialsi wywodzą się i służą lokalnej społeczności. Dlatego oczywistym stało się dla każdego żołnierza OT, dbanie o mogiły tych, którzy walczyli w obronie ojczyzny.

You May Also Like