Liliana Lewińska oficjalnie nową dyrektor MOPR

Z dniem 1 czerwca br. na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu została powołana dotychczas Pełniąca Obowiązki dyrektora Liliana Lewińska. Decyzja Prezydent Tarnobrzega została podyktowana potrzebą zapewnienia stabilności funkcjonowania MOPR w Tarnobrzegu.

Powyższa decyzja została podjęta po konsultacji z pracownikami tarnobrzeskiego MOPR.

Liliana Lewińska ma 50 lat. Od urodzenia mieszka w Tarnobrzegu. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pracuje od 28 lat.

Ukończyła studia wyższe w zakresie polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek politologia i nauki społeczne oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu.

Posiada specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń o tematyce zawodowej m.in. terapia rodzin, wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Europejski Fundusz Społeczny, warsztaty praktyczne, metodologia tworzenia projektów.

Jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu.

Info/fot: UM

You May Also Like