20 czerwca rusza sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim

19 czerwca kończy się rok szkolny, a zarazem jest to początek wakacji. Kąpieliska strzeżone nad Jeziorem Tarnobrzeskim zostaną uruchomione 20 czerwca, ale już od 1 maja nad akwenem funkcjonuje baza ratownicza.

W tym roku po raz pierwszy w trosce o bezpieczeństwo wypoczywających, plaże nad Jeziorem Tarnobrzeskim zostały podzielone na strefy. Ma to ułatwić ewentualne działania służbom ratowniczym.

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim powstały strefy oznakowane tablicami:
Strefa „0” przy punkcie dla ratowników i policji,
Strefa „A” przy ulicy Żeglarskiej od 1-5,
Strefa „B” przy ulicy Plażowej od 1-5.
Na tablicach podane są numery telefonów: 112 tj. numer alarmowy oraz 504-40-10-20 czyli bezpłatny numer alarmowy Jeziora Tarnobrzeskiego.

Od 1 maja br. strażnicy miejscy objęli systematycznym patrolowaniem teren wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Do służby nad tym akwenem wodnym kierowane są patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane. Funkcjonariusze zwracają uwagę na nieprawidłowo parkujące pojazdy, osoby zaśmiecające teren wokół Jeziora czy zakłócające wypoczynek innym.

Dzięki współpracy z WOPR-em od 15 czerwca na wodach Jeziora pojawiają się wspólne patrole wodne, podczas których podejmowane są działania w stosunku do osób kąpiących się w miejscach zabronionych.

Dodatkowo od 1 lipca do 31 sierpnia Jezioro Tarnobrzeskie będzie zabezpieczało 10 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie: dziewięciu pieszo-zmotoryzowanych i jeden stermotorzysta.  

Przypominamy. Wypadkom nad wodą sprzyja wysoka temperatura, brawura, alkohol i brak opieki nad dziećmi. Wypoczynek nie zmieni się w tragedię, jeśli będziemy przestrzegać kilku prostych zasad.

1. Powinniśmy się kąpać tylko w miejscach strzeżonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody w miejscach zabronionych.
2. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych.
3. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki.
4. Wchodźmy do wody najlepiej w parach i obserwujmy siebie nawzajem.
5. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.
6. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego.
7. Skaczmy „na główkę” tylko na basenach. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.
8. Materace zostawmy na brzegu – nie wypływajmy na nich na środek jeziora.
9. Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników.
10. Po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu zabrać z sobą/ umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na ziemię, czy do plastikowych pojemników na śmieci jest zabronione.
11. Osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.

W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do:

 1. Zachowania ciszy i spokoju.
 2. Przestrzegania porządku i czystości.
 3. Poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni.
 4. Przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie rekreacyjnym.
 5. Parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe.
 6. Kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.
 7. Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli, tylko w kagańcu i na smyczy.

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim zabrania się:

 1. Niszczenia roślinności.
 2. Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu.
 3. Dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym.
 4. Palenia ognisk.
 5. Grillowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 6. Łowienia ryb, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 7. Pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych.
 8. Pływania na materacach.
 9. Kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom.
 10. Zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej.
 11. Kąpieli zwierząt lub wprowadzania ich do wody – zakaz obowiązuje na terenie całego Jeziora Tarnobrzeskiego.
 12. Organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora.
 13. Biwakowania.
 14. Przebywania poza terenem przeznaczonym do wypoczynku.
 15. Wykonywania skoków do wody ze sprzętu pływającego.

Info/fot. UM

You May Also Like