Uwaga ćwiczenia – utrudnienia w ruchu

W dniu 21 czerwca (piątek) w godz. od 1100 do 1300 w związku z prowadzonymi ćwiczeniami wystąpią ograniczenia w ruchu drogowym w okolicy obiektów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 i Mickiewicza 7 oraz w ich okolicach.

Od godz. 1100 do 1300 nastąpi wyłączenie z ruchu ulicy Sokolej oraz ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Wyspiańskiego. Należy stosować się do zaleceń służb porządkowych.

Ponadto w związku z prowadzonymi ćwiczeniami w godz. od 1100 do 1300 nastąpi wyłączenie z użytkowania obiektu Urzędu Miasta Tarnobrzega zlok. przy ul. Mickiewicza 7, a w godz. od 1115 do 1300 nastąpi wyłączenie z użytkowania obiektu Urzędu Miasta Tarnobrzega zlok. przy ul. Kościuszki 32.

Scenariusz ćwiczeń:
Kryptonim ćwiczenia: „URZĄD 2019”.

Ćwiczenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Reagowanie na zagrożenie w obiektach administracji publicznej – zakłócenie pracy systemów”.

Organizator ćwiczenia: Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Uczestnicy ćwiczenia
Wydzielone siły i środki:

  1. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu,
  2. Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzega,
  3. Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu,
  4. Straży Miejskiej w Tarnobrzegu,
  5. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
  6. Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,
  7. Gazowni w Tarnobrzegu Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,
  8. Rejonu Energetycznego Mielec PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,
  9. ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Cele ćwiczenia
Doskonalenie współdziałania elementów systemu zarządzania kryzysowego.

Sytuacja ogólna
Na terenie miasta Tarnobrzega realizowana jest inwestycja polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej w obrębie ul. Mickiewicza. Prowadzone są głębokie wykopy
przy użyciu koparko-ładowarek.

Sytuacja szczegółowa
W dniu 21 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 podczas prowadzonych prac budowlanych w okolicach obiektu Urzędu Miasta Tarnobrzega zlok. przy ul. Mickiewicza 7 dochodzi do uszkodzenia sieci gazowej i wodociągowej. Istnieje również podejrzenie uszkodzenia sieci ciepłowniczej i energetycznej. W obiektach Urzędu Miasta Tarnobrzega zlok. przy ul. Mickiewicza 7 i Kościuszki 32 wyczuwalny jest zapach gazu.

Epizody praktyczne ćwiczenia

Miejsce realizacji epizodów:
Tereny przyległe do obiektu Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7
Obiekty Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 i Kościuszki 32
Czas i data realizacji epizodów:
od godz. 1100 do 1300, 21 czerwca 2019 r.

W dniu 21 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 podczas prowadzonych prac budowlanych operator koparki ulega zasłabnięciu w wyniku czego uszkadza sieć gazową i wodociągową. Istnieje również prawdopodobieństwo uszkodzenia sieci energetycznej i ciepłowniczej. Poszkodowany zostaje przypadkowy przechodzeń, którego strumień wody wywraca w konsekwencji czego uderza o podłoże. O zdarzeniu powiadomiona zostaje Państwowa Straż Pożarna na numer alarmowy 998 przez świadka zdarzenia.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo miejsca awarii z obiektem Urzędu Miasta Tarnobrzega zlok. przy ul. Mickiewicza 7 Prezydent Miasta Tarnobrzega po otrzymaniu informacji o zaistnieniu zdarzenia zarządza ewakuację w obiekcie Urzędu zlok. przy ul. Mickiewicza 7. W toku prowadzonych dalszych działań zapada decyzja o ewakuacji drugiego obiektu Urzędu Miasta Tarnobrzega zlok. przy ul. Kościuszki 32. Ewakuacja pozostałych obiektów znajdujących się w strefie zagrożonej przeprowadzana jest aplikacyjnie. Z uwagi na fakt, iż usunięcie awarii sieci wodociągowej powodowało będzie przez długi czas przerwę w dostawie wody, Prezes Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. podejmuje decyzję o uruchomieniu Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i realizuje dowóz wody w rejonie objętym awarią.

Info/fot: UM

You May Also Like