Ekspansja Tarnobrzeskiego Roweru Miejskiego

Tarnobrzeski Rower Miejski pojawił się na dwóch nowych stacjach, zlokalizowanych tym razem poza samym Tarnobrzegiem. Jedna ze stacji mieści się w sandomierskim Parku Piszczele (niedaleko armat), druga w Baranowie Sandomierskim na parkingu przy zamku.

Stacje posiadają oznakowanie poziome i pionowe. Operatorem lokalnym systemu Tarnobrzeskiego Roweru Miejskiego jest firma ROZET Sp. z o.o. (adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szeroka 9, t. 15 822 48 20, 15 822 48 36), która dokonuje ustawienia rowerów i ich relokacji. Tym samym zasięg TRM zwiększył się do 22 stacji, w których można pobierać i zwracać rowery miejskie.

Użytkownik korzystający z systemu roweru publicznego ponosi opłatę aktywacyjną w wysokości 10 zł. Obowiązuje 30 minutowy system naliczania opłat za wypożyczenie roweru. Koszt wypożyczenia roweru ponoszony przez użytkownika roweru wynosi 1,50 zł za każde rozpoczęte 30 minut. Opłata za cały dzień wypożyczenia roweru wynosi 9 zł, tj. powyżej 3 godzin wypożyczenia roweru.