Kompleks rekreacyjno-turystyczny w oparciu o wody siarczkowe w Bazie Zamierzeń Inwestycyjnych PPP

Mimo że w BZI PPP znajdujemy się już dłuższy czas, ta informacja nie bardzo przebijała się do wiadomości mieszkańców. Może i lepiej, bo już wiele projektów ogłaszano jako sukces na zbyt wczesnym etapie.
W Bazie Zamierzeń Inwestycyjnych Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju znajduje się od zeszłego roku projekt pod nazwą “Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w oparciu o wody siarczkowe w obszarze Jeziora Tarnobrzeskiego”.

Wszczęcie postępowania zaplanowano na III kwartał 2019 roku. Obecnie realizacja jest na etapie oceny efektywności.

Projekt zakłada budowę kompleksu rekreacyjnego z funkcją gastronomiczną, hotelową, konferencyjną i rekreacyjną. Teren wokół jeziora jest obszarem poprzemysłowym, na którym do początku lat 90 ubiegłego stulecia funkcjonowały zakłady wydobywcze i przetwórcze siarki. Teren został poddany procesowi rekultywacji, która została zakończona w 2010 r. Szacowana wartość nakładów 30 mln zł. netto.

Do tej pory w ramach PPP zrealizowano w Polsce 135 projektów – niedużo jak na 10 lat. Uda się?

Zdjęcie dla jaj, bez związku z projektem.

You May Also Like