Projekt obwodnicy gotowy w 80%

23 lipca w tarnobrzeskim Urzędzie Miasta na wniosek Prezydenta Miasta Tarnobrzega odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy projektującej tj. Lafrentz Polska Sp. z o.o. oraz Spółki Energopol Szczecin S.A. W spotkaniu brali udział naczelnik tarnobrzeskiego Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych oraz inspektorzy branży drogowej tarnobrzeskiego magistratu.

W czasie spotkania projektanci przedstawili stan zaawansowania prac dokumentacji projektowej w wersji roboczej dla poszczególnych branż, co potwierdziło oświadczenie Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie stanu zaawansowania prac projektowych na poziomie średnio 80%.

Zamawiający tj. Urząd Miasta Tarnobrzeg pozostaje w stałym kontakcie z głównym wykonawcą (Spółka Energopol Szczecin S.A.) i projektantem (Lafrentz Polska Sp. z o.o.), monitorując stan zaawansowania prac, a także sytuację wykonawcy w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość.

Ponadto podejmowane są działania w celu terminowego wykonania tej strategicznej dla miasta inwestycji, przejawiające się przede wszystkim ścisłą współpracą z generalnym wykonawcą i projektantem.

Info: UM.

You May Also Like