Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

10 sierpnia 2019 roku w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” na terenie jednostki wojskowej 1 Batalionu Saperów w Nisku w godzinach od 10 do 19 grupa ponad 50 osób miała możliwość wstąpienia do wojska na jeden dzień.

Tego dnia, każda z przybyłych osób mogła sprawdzić na własnej skórze jak wygląda służba wojskowa.
Celem kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” jest promocja służby wojskowej i zachęcanie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze ogólnowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową.
Przybyłe osoby wzięły udział w zajęciach obejmujących: musztrę wojskową; czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni); ścieżkę saperską; udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów – ćwiczenia praktyczne z udzielania pomocy przedmedycznej; techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych; rzut granatem ćwiczebnym; zwiedzanie statycznej wystawy sprzętu wojskowego. Ponadto zgromadzeni „ochotnicy” mogli zapoznać się ze sprzętem wojskowym zgromadzonym na placu taktycznym oraz odwiedzić punkty promocyjne wystawione przez niżański Batalion Lekkiej Piechoty wchodzący w skład Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Terenowy Organ Administracji Wojskowe i gdzie udzielano informacji dotyczących warunków wstąpienia do poszczególnych formacji.


Podczas uroczystego otwarcia przybyłym i wojskowym towarzyszyła Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart oraz dowódcy zgromadzonych formacji wojskowych.

You May Also Like