Zajęcia artystyczne w TDK

Tarnobrzeski Dom Kultury rozpoczyna sezon artystyczny 2019/2020
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia do grup teatralnych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, pracowni plastycznych

Wyrusz w twórczą przygodę. Rozwijaj swoją kreatywność i wyobraźnię, zrealizuj projekty artystyczne, poznaj nowych przyjaciół, zdobądź wiedzę i umiejętności. TDK czeka na Ciebie.

Dziecięcy Art Klub czyli pracownia plastyczna
To pierwszy kontakt dziecka ze sztuką. To czas odkrywania pasji i zainteresowań, czas wędrówek po świecie sztuki. Podczas zajęć pracujemy twórczo poznając techniki rysunkowe i malarskie, style i kierunki w sztuce, oraz znakomite dzieła mistrzów. Dzieci uczestniczą w warsztatach i wystawach. Zapraszamy dzieci klas I-VI szkół podstawowych.
Zajęcia prowadzą: Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska i Beata Wianecka –Długoń.
Spotkanie organizacyjne – 23 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.30
zajęcia: poniedziałki

Blok Sztuki dla młodzieży – Warsztaty z plastyki i historii sztuki
młodzież od lat 14
Zajęcia przygotowawcze do podjęcia nauki w szkołach i na uczelniach artystycznych (historia sztuki i nauka malarstwa). W ramach zajęć poznajemy kierunki, style i nurty w sztuce. Obserwujemy formy i rytmy w działaniu plastycznym oraz próbujemy inicjować własne znaki i tropy malarskie, doświadczamy piękna popartego obserwacją jego wielowymiarowości, konfrontujemy się z dziedzictwem sztuki. W zagadnieniach z historii sztuki podążamy za osobnymi tropami każdego z artystów. Próbujemy zrozumieć, skąd sztuka przychodzi, czym jest i dokąd zmierza, podejmujemy próby dialogu z mistrzami epok minionych. Spotkaniom towarzyszy bogaty materiał wizualny.
zajęcia prowadzi: Przemysław Zamojski.
Spotkanie organizacyjne – 25 września 2019 r. (wtorek), godz. 16.00

Godzina z historią sztuki
to propozycja otwarta, bez konieczności łączenia z warsztatami plastycznymi.

Chórek „ŁAPU-CAPU”
dzieci 6 – 13 lat
Uczestnicy poznają świat muzyki i piosenki. Podczas zajęć dzieci kształtują wyobraźnię muzyczną, uczą się podstaw śpiewu i interpretacji piosenek. Muszą się nauczyć także pracy w grupie. Pracują z mikrofonem i z wykorzystaniem profesjonalnych podkładów muzycznych. Program jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników. Udział w zajęciach rozwija wrażliwość muzyczną, wyobraźnię, umiejętność wyrażania siebie. Istotnym elementem zajęć jest przygotowanie chórku do prezentacji na scenie.
zajęcia prowadzi: Anna Pintal
Spotkanie organizacyjne – 26 września 2019 r. (czwartek), godz. 16.00 dzieci 6-9 lat, godz. 17.00 dzieci 10-14 lat

Studio Piosenki
młodzież
Działa od kilkunastu lat, wykształciło wielu adeptów sztuki wokalnej.
Zajęcia mają na celu rozwój talentu i osobowości.
Uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności wokalne.
W czasie zajęć uczą się jak interpretować piosenkę poprzez prace nad tekstem, intonacją i frazowaniem, doskonalić swój warsztat poprzez ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe, dykcyjne. Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opanowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki i formy.
zajęcia prowadzi: Anna Pintal
Spotkanie organizacyjne – 26 września 2019 r. (czwartek), godz. 18.00, młodzież 14-18 lat

Teatrzyk MAGIK
dzieci 7 – 13 lat
Całoroczne warsztaty teatralne z elementami logopedii artystycznej poszerzone o zagadnienia dotyczące roli muzyki i scenografii w przedstawieniu teatralnym. Dzieci poprzez zabawy teatralne rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, pracują nad prawidłowym oddechem, nabierają pewności siebie. Zabawa w teatr odgrywa dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji.
zajęcia prowadzi: Agnieszka Mroczka
Spotkanie organizacyjne 25 września 2019 r. (środa), gr. I (7 – 9) lat, godz. 16.00, gr. II (10 – 13) lat, godz. 17.00

Młodzieżowy Teatr Amatorski
młodzież od 14 lat
Grupa młodych osób szukających na scenie możliwości wyrażenia siebie.
W trakcie prób odbywają się teoretyczno-praktyczne ćwiczenia z kultury żywego słowa, gestu i ruchu scenicznego. Uczestnicy nabywają umiejętności dialogowania etiud scenicznych, poznają różne techniki teatralne. Działania teatralne to nie tylko zabawa, przygoda ale także i nawiązywanie dobrych relacji z rówieśnikami, budowanie przyjaźni. Finalnym, rocznym działaniem teatralnym jest wspólne przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego.
zajęcia prowadzą: I grupa 13-14 lat – Agnieszka Mroczka
Spotkanie organizacyjne – 26 września 2019 r. (czwartek), godz.16.00
II grupa 15-19 lat – dr Sylwester Łysiak.
Spotkanie organizacyjne – 26 września 2019 r. (czwartek), godz.17.00
zajęcia: czwartki, godz. 16.00

Teatr CZWARTEK
dorośli
Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje pasje artystyczne, pracując nad dykcją, gestem i ruchem scenicznym oraz budowaniem sytuacji dialogowych. Rezultatem prób jest przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego.
Teatr „Czwartek” działa od 2013 roku.
zajęcia prowadzi: dr Sylwester Łysiak
Spotkanie organizacyjne – 26 września 2019 r. (czwartek), godz.18.00
zajęcia: czwartki

Nauka gry na gitarze i kontrabasie
Muzyczne zajęcia dla instrumentalistów:
gitara akustyczna i elektryczna – poziom podstawowy
gitara basowa – poziom podstawowy i zaawansowany
kontrabas – poziom podstawowy
Zajęcia mają na celu opanowanie gry na wymienionych instrumentach w obrębie stylistyki rozrywkowej, rockowej i jazzowej. Umiejętności praktyczne uzupełnione będą o wiedzę z teorii muzyki: skale, harmonia itp.
Wiek uczestników – powyżej 13 lat.
Zajęcia rozpoczną się od października i obejmują jedno spotkanie (45 min.) w tygodniu.
zajęcia prowadzi: Marian Zych
Wstępne przesłuchanie 25 września 2019 r., (środa), godz.17.00
zajęcia wg indywidualnego harmonogram

Konsultacje w zakresie sztuki filmowej i fotografii
Warsztaty formy filmowej i fotograficznej, zagadnienia realizacji filmów. Ocena pomysłów i gotowych filmów i fotografii. Zapraszamy pasjonatów fotografii i sztuki filmowej, młodzież i dorosłych.
konsultacje prowadzi: Aleksander Dyl

Warsztaty Plastyczne
dorośli
Uczestnicy będą zdobywać lub rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa, poznawać wybrane techniki plastyczne. Proponowane tematy warsztatów: martwa natura, pejzaż, postać i architektura.
Celem tych warsztatów jest także twórcze, wspólne spędzenie czasu.
zajęcia prowadzi: Marta Lipowska
Spotkanie organizacyjne – 1 października 2019 r. (wtorek), godz.18.00
zajęcia: wtorki

Miejska Orkiestra Dęta
Uczestnicy – dzieci, młodzież i dorośli – zarówno ci, którzy potrafią grać na instrumentach i zamierzają rozwijać swoje muzyczne pasje (lub zmienić instrument) oraz ci, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z muzyką i podjąć naukę pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.
kapelmistrz: Zenon Piekarz
zapisy: Hala MOSiR – Tarnobrzeg, sala 123 – poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30

Mażoretki
dziewczęta w wieku 7 – 19 lat
Zajęcia o charakterze marszowo – tanecznym, kształcące w uczestniczkach poczucie rytmu, koordynację ruchową, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność.
zajęcia prowadzi: Bożena Pandura
zapisy: Hala MOSiR w Tarnobrzegu, sala 123, piątki w godz. 15.00-18.00

Zespół Taneczny „FRAM”
dzieci i młodzież 5 – 19 lat
zapisy od poniedziałku do piątku od godz. 15.30

You May Also Like