Mamy dofinansowanie na remont ul. Zakładowej

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek odebrał dziś z rąk wiceministra infrastruktury Rafała Webera promesę na ponad 2 mln 300 tys. zł. Dzięki tym funduszom przebudowana zostanie ulica Zakładowa w Tarnobrzegu.

W kwietniu br. złożyliśmy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu – Etap I”. W lipcu Urząd Wojewódzki poinformował o pozytywnej ocenie projektu i umieszczeniu go na liście zadań gminnych zarekomendowanych do dofinansowania. Dziś możemy cieszyć się z pozyskanych w tej kadencji pieniędzy, które wpłyną na zwiększenie atrakcyjności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez przebudowę infrastruktury drogowej na ulicy Zakładowej – podkreśla prezydent Dariusz Bożek.

W ramach inwestycji zaplanowany do przebudowy został prawie kilometrowy odcinek ulicy Zakładowej, rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Chemiczną i stanowiący kontynuację przebudowanej ze środków własnych drogi gminnej. W ramach zadania Gmina Tarnobrzeg zamierza wykonać jednojezdniową dwupasową drogę wraz z przyległym na całej długości chodnikiem zlokalizowanym po prawej stronie oraz chodnikiem o długości 137 metrów po stronie lewej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano budowę zatoki autobusowej oraz opaski o długości 102 metrów i szerokości metra, przy planowanym w ramach oznakowania przejściu dla pieszych. Inwestycja obejmuje również przebudowę odwodnienia, kanalizacji teletechnicznej, zabezpieczenie sieci podziemnych oraz budowę oświetlenia ulicznego.

W ramach wniosku Gmina Tarnobrzeg zawnioskowała o dofinansowanie przedmiotowego projektu w kwocie 2364440,00 zł. Koszt całkowity złożonego do dofinansowania projektu wynosi 3940734,72 zł, w tym wkład własny to 1576294,72 zł.

Prezydent Tarnobrzega zaznacza, że 26 sierpnia br. Gmina Tarnobrzeg, złożyła trzy wnioski o dofinansowanie projektów pod nazwą „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu” o wartości 2226222,25 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Mickiewicza” o wartości 4166619,03 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej o nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich” o wartości 7097329,66 zł.

Info/fot: UM