Nowa ustawa śmieciowa. Co się zmieni w Tarnobrzegu?

Dziś weszła w życie nowa ustawa śmieciowa. Samorządy mają rok na wprowadzenie jej w życie. Co się zmieni w Tarnobrzegu? Czy jest szansa na spadek cen? Dla niektórych tak. Dla niektórych nie.

Kto zapłaci więcej?
Na pewno osoby które śmieci nie segregują lub wyrzucają je w zakazany sposób, np. podrzucając do lasu. Oprócz mandatu może sprawcy grozić w takiej sytuacji pokrycie pełnych kosztów posprzątania terenu, wywiezienia i utylizacji odpadów.

Kto zapłaci mniej?
Bioodpady mogą stanowić znaczną część domowych śmieci. W przypadku gospodarstw jednorodzinnych, szczególnie dysponujących większą działką, można je zutylizować we własnym kompostowniku z pożytkiem dla ogrodu, zmniejszając jednocześnie obciążenie miejskiego systemu. Ustawa wprowadza ulgi dla osób które zadeklarują kompostowanie śmieci, ale samo korzystanie z kompostownika ma być kontrolowane.

W ciągu najbliższego roku Prezydent Miasta przedstawi na sesję Rady Miasta pakiet tzw. „uchwał odpadowych” wprowadzających liczne zmiany. Zmienią się m.in. stawki za odbiór odpadów. Według zapisów nowej ustawy koszt odbioru odpadów niesegregowanych ma być od 2 do 4 razy wyższy niż segregowanych. Praktycznie segregacja staje się obowiązkowa, a w przypadku stwierdzenia braku segregacji naliczane są dodatkowe wysokie opłaty. W przypadku aktualnej podstawowej stawki 18 zł od osoby oznaczałoby to wzrost opłaty za odpady niesegregowane od 36 do nawet 72 zł od osoby. Wysokość stawek i kar zależy już od decyzji Rady Miasta.

Kolejną nowością w ustawie jest możliwość obniżki ceny za odbiór odpadów, wynikającej ze sprzedaży zebranych surówców wtórnych. I rzeczywiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska taka opcja jest rozpatrywana.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na zmniejszenie opłaty za śmieci wynikające z kompostowania odpadów biologicznych we własnym zakresie. – Ustawa nakłada na Gminę obowiązek wprowadzenia ulgi. Decyzje o wysokości podejmie Rada Miasta. Prezydent przedstawi propozycję. Obecnie szacujemy, ile taka ulga będzie mogła wynosić. Szacujemy, że możliwość kompostowania zadeklaruje zdecydowania ilość właścicieli domków jednorodzinnych. Przy szacowaniu ulgi bierzemy pod uwagę o ile w związku z kompostowaniem zmniejszy się strumień odpadów zielonych i jak on wpłynie na koszty odbioru. To będzie determinowało, jaką możemy wprowadzić ulgę, by jej wysokość nie wpłynęła na wysokość stawki dla wszystkich mieszkańców – mówi rzecznik prasowy miasta Wojciech Lis.

Ustawa śmieciowa dopuszcza również możliwość ustanowienia punktów napraw, bądź specjalnych miejsc w których można zostawić sprawne sprzęty, czy przedmioty których już nie potrzebujemy. – Planujemy wprowadzenie dla mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) kącika wymiany rzeczy używanych. – kontynuuje rzecznik.

Na jakie zmiany możemy liczyć w dłuższym terminie?
Nowa ustawa znosi regionalizację obowiązującą w przypadku niektórych odpadów. Dzięki temu ulegają ograniczeniu monopole czy oligopole terytorialne, a odbiorcy śmieci mogą konkurować ceną. Czy możemy jedna w związku z tym liczyć na niższe ceny?

Wojciech Lis: Zniesienie regionalizacji na pewno wpłynie długofalowo na system odbioru odpadów. Na pewno korzystnie wpłynie na koszty odbioru, ale w związku z tym, że inne składowe cały czas rosną, to trudno dziś szacować czy będzie taniej. Zniesienie regionalizacji i pozostałe obecne zmiany mogą natomiast sprawić, że łatwiej nam będzie nawiązać współpracę z miejscowościami ościennymi np. z Sandomierzem w celu np. utworzenia wspólnej Instalacji Komunalnej.

Na pytanie o długofalowe plany odnośnie rozwiązania problemu odbioru odpadów po wygaśnięciu obecnej umowy rzecznik prasowy odpowiada: -Takie działania są cały czas realizowane. Jesteśmy na etapie składania wniosku o dofinansowanie do spółki komunalnej na kwotę 11 milionów zł. Wniosek obejmuje zakup samochodów, dobudowę/przebudowę pergol/wiat śmietnikowych oraz rozbudowę PSZOK.
Cały czas oceniamy możliwość utworzenia własnej instalacji komunalnej jako Gmina Tarnobrzeg lub w porozumieniu z innymi Gminami. Planujemy po wygaśnięciu obecnej umowy powierzyć zadanie odbioru odpadów własnej spółce, a w perspektywie 4-5 lat utworzyć własną instalację komunalną czyli w dotychczasowym nazewnictwie RIPOK. Planujemy również przy pozostawieniu obecnego PSZOK-u utworzyć dodatkowe dwa PSZOKI.

You May Also Like