Wieczór Czwartkowy na Zamku

W tym roku przypada czterysta pięćdziesiąta rocznica zawarcia unii Polski z Litwą. Unię przyjęto na zamku w Lublinie w obecności króla Zygmunta Augusta oraz wielu możnowładców z obydwu łączących się państw. Unia Lubelska dała początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jej forma, zapisy jak i więzy, które połączyły Polskę i Litwę na ponad dwa wieki były niezwykłym wyjątkiem w historii politycznej Europy i świata.

Temu ważnemu wydarzeniu poświęcony będzie pierwszy powakacyjny Czwartkowy Wieczór Zamkowy, który poprowadzi dr Adam Wójcik. Muzeum – Zamek w Dzikowie, Pokój Czerwony, czwartek 19 września 2019 roku, godz.17.30.

You May Also Like