Plany na najbliższą sesję Rady Miasta – Wodociągi na sprzedaż?

Czego możemy się spodziewać na najbliższej sesji Rady Miasta? Informacjami podzieliła się radna Monika Łagowska-Cebula. Kilka punktów budzi zainteresowanie.

Wśród punktów pojawia się m.in.

„wyrażenie zgody na zbycie udziałów i określenie trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Tarnobrzeg w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu”.

Łatwo można skojarzyć ten punkt z niedawną zapowiedzią Prezydenta Bożka, dotyczącą pomysłów na oddłużenie miasta, z których pierwszy zostanie zaprezentowany już na najbliższej sesji.

Taki pomysł nie byłby niczym szokującym, bo już w poprzedniej kadencji pojawił się pomysł „zastawienia” części wodociągów, który został poparty przez radnych jednogłośnie, w tym przez wówczas przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Bożka. Z drugiej strony pojawiło się w dyskusjach sporo zastrzeżeń o wyprzedaży ostatnich już „sreber rodowych” Tarnobrzega, czy próby zarzynania ostatniej kury znoszącej, może nie złote, ale jakieś jajka, na które miasto ma wpływ.

Spodziewam się zatem, że nie pojawi się propozycja sprzedaży udziałów większościowych, ale z decydującą rolą miasta. W sumie nie bardzo ktoś ma inne pomysły (może oprócz dr Zycha) na inne pozyskanie potrzebnych miastu środków.

W styczniu 2018 kiedy pojawiał się temat pożyczki pod zastaw Wodociągów, wyceniano je oficjalnie na 52 mln złotych. Wycena była jednak poddawana w wątpliwość – pojawiały się kwoty wielokrotnie wyższe, a wyższe za samą oczyszczalnię ścieków.

Kolejny punkt to powierzenie Rejonowi Dróg Miejskich odpowiedzialności zadań własnych Miasta z zakresu utrzymania czystości i porządku, w tym gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydaje się, że zwiększanie roli RDM to dobry kierunek i nie powinien budzić wątpliwości radnych.
Przy okazji – w innej planowanej na to posiedzenie uchwale podwyższamy kapitał zakładowy RDM o 350.000 zł. Według uzasadnienia te środki mają być przeznaczone na zakup ciągników, które mają wykonywać czynności związane ze sprzątaniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem pasów drogowych na obszarze Tarnobrzega.

Dyskusja o wcześniejszej propozycji sprzedaży Wodociągów tutaj:
https://www.tarnobrzeg.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=11577

Program sesji tutaj:

Moi Drodzy, Przedstawiam Wam porządek obrad zawierający uchwał nad którymi Rada Miasta Tarnobrzega będzie obradować na…

Opublikowany przez Monika Łagowska-Cebula Radna Miasta Tarnobrzega Niedziela, 22 września 2019


You May Also Like